HydroWhirl® Disc – Kraftfull och dränkbar tankrengöringsdysa

HydroWhirl® Disc är en dränkbar, roterande tankrengöringsdysa med mycket effektiv och kraftig spray för tankar upp till Ø 3,4 m. Dysan har en stor fri passage och är lämplig för olika applikationer där det finns risk för igensättning p g a att det förekommer partiklar i tvättvätskan.

HydroWhirl® Disc har kullager i hydrostatisk PTFE, vilket motverkar slitage leder till ökad livslängd. Dysan är tillverkad i ’FDA-compliant’ 316L SS och kan därmed användas inom livsmedelsindustrin eller annan industri med hygienkrav.