Vätskefördelare

Vätskefördelare säkerställer en jämn fördelning av vätska över fyllkroppsbädden eller den strukturerade packningen.

En kolonn med fyllkroppar behöver en väl designad vätskefördelare för att uppnå en jämn fördelning av vätska över bädden och därmed optimal mass- eller värmeöverföring över hela driftspannet. Andra viktiga faktorer som utmärker en bra vätskefördelare är att den ska kunna hantera varierande flöden, inte vara känslig för igensättning och att inte bygga för högt.

AB Hansa Engineering AB
Alexander Bergman Droppavskiljning, Kolonninredning, Dysor & spraysystem, Tankrengöring
Jag ser fram emot att bidra med produktrådgivning och lösningsförslag! Låt oss träffas via ett videomöte eller på ett platsbesök. Givetvis går det lika bra att ringa eller mejla.
LC Hansa Engineering AB
Linda Caporicci Kolonninredning, Droppavskiljning, Dysor & spraysystem, Övriga produkter
Jag ser fram emot att bidra med produktrådgivning och lösningsförslag! Låt oss träffas via ett videomöte eller på ett platsbesök. Givetvis går det lika bra att ringa eller mejla.
 • Produktinfo
 • Teknisk data
 • Dokumentation & videos
 • Checklista processdata
 • Generell info Kolonninredning
 • Leverantörsinfo
 • Spara

  Skicka sparade produkter till dig själv, eller som offertförfrågan till Hansa

Säkerställ optimal vätskefördelning i kolonnen

De faktorer som tas i beaktning för att designa en vätskefördelare för en specifik process är:

 • vätskebelastning
 • driftspann
 • vätskans egenskaper
 • risk för igensättning eller skumbildning
 • mängd vätska som tillåts följa med gasströmmen

Antalet droppunkter ligger normalt sett mellan 60 – 150 st/m2 beroende på typ av process.

För att säkerställa en effektiv process behöver följande kriterier uppfyllas:

 • jämn fördelning av vätska
 • lågt tryckfall i gasfasen
 • låg risk för igensättning pga föroreningar eller fasta partiklar i vätskan
 • brett flödesintervall
 • minimera mängd droppar som dras med i gasflödet
 • säkerställa jämn gasfördelning
 • förhindra kanalisering av vätskeflöde i bädden eller längs mantelytan

Olika typer av vätskefördelare

Pan-type

Deck-type

Trough-type

Ladder-type

Spray-nozzle-type

Trough-type with integrated parting box

Nedan listas RVTs olika typer av vätskefördelare, vätskebelastning, samt rekommenderad kolonndiameter.

Model and Material
Design type Liquid load m3/m2h Recommended column Ø in mm Metal Plastic Ceramic
Pan-type 0,3 - 200 100 - 1600 M 150 T P150 T K 150 T
Deck-type 5 - 200 >200 M 150 B P 150 B -
Trough-type 0,3 - 50 >600 M 150 KK P 150 KK K 150 KK
Ladder-type 4 - 100 all sizes M 150 RR P150 RR -
Spray-nozzle-type 3 - 200 all sizes M 150 SR P 150 SR K 150 SR
Trough-type with integrated parting box - - M 150 KQ P 150 KQ -

Other types or special designs on request.

PDF

Ladda ned PDF

Checklista viktiga parametrar

För att vi ska kunna erbjuda en effektiv och hållbar lösning listar vi här ett antal parametrar som är viktiga att ta hänsyn till vid val och dimensionering av vätskefördelar.

Ibland är det svårt eller t o m omöjligt att få fram information och data gällande den specifika processen. Tillsammans med våra leverantörer har vi en mycket gedigen erfarenhet och kan tillsammans med kunden göra väl avvägda antaganden som underlag för att ta fram den bästa lösningen för processen.

Operating data
Liquid Unit
Volume flow - min m3/h
Volume flow - mom m3/h
Volume flow - max m3/h
Liquid density kg/m3
Dynamic viscosity of liquid mPas
Surface tension mN/m
Operating data
Gas Unit
Volume flow - max kg/h
Gas density (operating conditions) kg/m3
Geometrical data
Data Info/unit
Column diamete mm
Opening for installation - Manhole Yes/No
Opening for installation - Vessel flange Yes/No
Packing - Random Yes/No
Packing - Structured Yes/No
Packing type Please state if known
Number of drip points per m2
Material Please state
Optional material Please state
Preferred type of distributor Please state
Additional information
Data Info/unit
Fouling Yes/No
Foaming Yes/No
Type of feed pipe Please specify
Other requirements/additional information Please specify

Optimerat resultat för olika mass- och värmeöverföringsprocesser

För optimerat resultat i en mass- eller värmeöverföringsprocess det viktigt att förstå bakomliggande principer och de parametrar som är viktiga att ta i beaktning vid design av en kolonn för t ex rökgasrening, rökgaskondensering eller stripping.

RVT Process Equipment grundades 1976 och är en ledande leverantör och tillverkare av droppavskiljare, fyllkroppar, kolonninredning samt ett antal andra produkter inom området mass- och värmeöverföring.

RVT Process Equipment erbjuder gedigen engineering och teknisk support och har mycket djupgående erfarenhet gällande olika processer och applikationer inom bl a kemisk och petrokemisk industri, raffinaderier, kraftvärmeverk, samt papper och massa. Inom avdelningen för FoU finns komplett utrustade testenheter tillgängliga för göra kundspecifika tester vid behov.

RVT Process Equipment har dotterbolag och tillverkning i Knoxville, USA och i Kunchan, Kina.