Support & service för droppavskiljning

Vi erbjuder processdesign, engineering och skräddarsydda lösningar för droppavskiljning. Vår leverantör RVT Process Equipment har även komplett utrustade testenheter för att kunna göra kundspecifika tester vid behov.

Tillsammans med RVT Process Equipment och Begg Cousland Envirotec har vi mycket stor erfarenhet och know-how inom området droppavskiljning för att kunna lösa problem med vätska i gasflöden i en mängd olika industriella processer.

LC Hansa Engineering AB
Linda Caporicci Kolonninredning, Droppavskiljning, Dysor & spraysystem, Övriga produkter
Jag ser fram emot att bidra med produktrådgivning och lösningsförslag! Låt oss träffas via ett videomöte eller på ett platsbesök. Givetvis går det lika bra att ringa eller mejla.
AB Hansa Engineering AB
Alexander Bergman Droppavskiljning, Kolonninredning, Dysor & spraysystem, Tankrengöring
Jag ser fram emot att bidra med produktrådgivning och lösningsförslag! Låt oss träffas via ett videomöte eller på ett platsbesök. Givetvis går det lika bra att ringa eller mejla.
 • Support & service
 • Checklista processdata
 • Dokumentation & videos
 • Generell info Droppavskiljning
 • Leverantörsinfo
 • Spara

  Skicka sparade produkter till dig själv, eller som offertförfrågan till Hansa

Avancerad teknisk support, engineering och know-how

Vi har en lång erfarenhet och gedigen know-how inom området droppavksiljning och jobbar i nära samarbete med våra leverantörer RVT Process Equipment och Begg Couslands avdelningar för engineering och teknisk support.

Tillsammans med våra leverantörer erbjuder vi en omfattande processkunskap och processerfarenhet, med fokus på att ta fram en optimerad och hållbar lösning för våra kunder. Vi erbjuder:

 • Processanalyser – Processoptimering, kostnadsbesparingar, felsökning
 • Engineering – Engineering, CFD-analys (beräkningar för optimering av kolonnen gällande tryckfall och genomströmning), FEM-analys, mekanisk hållfasthetsanalys
 • Hydrauliska analyser
 • Testmöjligheter

Checklista viktiga parametrar

För att vi ska kunna erbjuda en effektiv och hållbar lösning listar vi här ett antal parametrar som är viktiga att ta hänsyn till vid val och dimensionering av droppavskiljare.

Ibland är det svårt eller t o m omöjligt att få fram information och data gällande den specifika processen. Tillsammans med våra leverantörer har vi en mycket gedigen erfarenhet och kan tillsammans med kunden göra väl avvägda antaganden som underlag för att ta fram den bästa lösningen för processen.

Operating data
Gas Unit
Maximum gas volume flow m³/h
Gas density (operating conditions) kg/m³
Kinematic gas viscosity mm²/s (cSt)
Operating pressure bar (a)
Operating temperature °C
Operating data
Liquid Unit
Liquid content kg/h
Liquid density kg/m³
Surface tension nM/m
Dynamic viscosity of the liquid mPas
Geometrical data
Data Info/unit
Flow direction horisontal or vertical
Installed in column column or pipe
Column diameter or dimension mm
Opening for installation manhole or vessel flange
Requirements
Data Info/unit
Type of mist eliminator wire mesh or vane type
Type of material Please specify
Separation efficiency %
Maximum pressure drop mbar
Other requirements Please specify

Välj rätt produkt för effektiv och optimerad droppavskiljning

Varje process är unik. I Kunskapsbanken finns information om hur droppavskiljning fungerar och vilka frågor som är viktiga att få svar på för att få en effektiv och hållbar lösning.

RVT Process Equipment grundades 1976 och är en ledande leverantör och tillverkare av droppavskiljare, fyllkroppar, kolonninredning samt ett antal andra product inom området mass- och värmeöverföring.

RVT Process Equipment erbjuder gedigen engineering och teknisk support och har mycket djupgående erfarenhet gällande olika processer och applikationer inom bl a kemisk och petrokemisk industri, raffinaderier, kraftvärmeverk, samt papper och massa. Inom avdelningen för FoU finns komplett utrustade testenheter tillgängliga för göra kundspecifika tester vid behov.

RVT Process Equipment har dotterbolag och tillverkning i Knoxville, USA och i Kunchan, Kina.

 

Begg Cousland Envirotec har en enorm know-how och erfarenhet inom området droppavskiljning med ett komplett utbud av demistrar, coalescers och candle filters.

Många applikationer kan likna varandra, men det är ofta små skillnader som är avgörande att ta hänsyn till för att få en optimal lösning. Med sitt kompletta produktutbud och gedigna erfarenhet inom många branscher kan Begg Couslands technical team ta fram den mest effektiva lösningen för en specifik problemställning och dess processunika förutsättningarna.