Tätningar för styrstänger och takstöttor

Tätningar för styrstänger och takstöttor förhindrar utsläpp och skyddar mot att regnvatten tränger in i cisternen.

Styr- och mätstänger i cisternen står för en stor del av det totala utsläppet, vilket enkelt går att åtgärda med en Helicoat-tätning. Helicoat kan monteras när cisternen är i drift.

För att ytterliga reducera utsläpp finns möjligheten att även installera tätningar vid foten av styrstången, samt vid takstöttorna.

HL Hansa Engineering AB
Hans Linder Dysor & spraysystem, Tankrengöring, Nödduschar, Tanklagringsutrustning
Jag ser fram emot att bidra med produktrådgivning och lösningsförslag! Låt oss träffas via ett videomöte eller på ett platsbesök. Givetvis går det lika bra att ringa eller mejla.
 • Produktinfo
 • Projektplanering
 • Referenser
 • Generell info Tanklagringsutrustning
 • Leverantörsinfo
 • Spara

  Skicka sparade produkter till dig själv, eller som offertförfrågan till Hansa

Egenskaper

 • Tätningar för styrstänger och takstöttor reducerar utsläpp och förhindrar att regnvatten tränger in i cisternen
 • Helicoat tätning för styr- och mätstänger
  • Bidrar till en kraftig reduktion av utsläpp från tanken
  • Går enkelt att installera även när cisternen är i drift
  • Helicoat är tillverkat i det mycket väder- och UV-beständiga materialet Hypalon, vilket är förstärkt, anitstatiskt samt självsläckande vid en eventuell brand
  • Andra tillhörande delar är alla tillverkade i rostfritt stål
  • Läs mer om Helicoat
 • För att ytterliga reducera utsläpp finns möjligheten att även installera tätningar vid foten av styrstången, samt vid takstöttorna

Startup-möte, projektgenomgång och förslag på lösning

För att kunna säkerställa att vi levererar den optimala lösningen är det viktigt att tidigt i projektet noga gå igenom de olika faktorer som påverkar val av lösning och produkt, målsättning med investeringen, samt eventuella krav och önskemål.

Startup-möte

Ett startup-möte är viktigt för att ta reda på en mängd olika faktorer som kan påverkar val av utrustning och lösning för att uppnå ett så effektivt och hållbart resultat som möjligt. I detta skeda diskuteras även gällande myndighetskrav.

Startup-mötet gör vi gärna som ett platsbesök eller webbmöte, beroende på vad ni föredrar.

Projektgenomgång

Under startup-mötet går vi igenom befintlig dokumentation och tankdata (cisternkort, mätningar, m.m.). Ibland är det nödvändigt att komplettera informationen med t ex en rundhetsmätning för att optimera lösningen och minimera utsläpp.

Exempel på andra viktiga faktorer att diskutera och ta hänsyn till är:

 • Typ av lagrad produkt idag och i framtiden
 • Cisternens konstruktion – mantelyta, öppen eller sluten cistern, typ av flytande tak, etc.
 • Önskad effektivitet
 • Myndighetskrav
 • Påverkan av yttre faktorer såsom väder och vind
 • Tidsram för tömning, eventuella reparationsarbeten på den befintliga tanken, leverans och installation
 • Målsättning med investeringen

Sammanställning och förslag på lösning

Med hjälp av den information vi samlat in under startup-mötet gör vi en sammanställning som vi sedan går igenom med er för att säkerställa att vi är överens om projektets omfattning och målsättning.

Nästa steg är att vi tillsammans med våra leverantörer tar fram och presenterar ett förslag på en hållbar och effektiv lösning, med fokus på reducering av utsläpp, maximalt utnyttjande av tanken, högsta möjliga säkerhetsklassning samt lång livslängd.

 

Nedan listas ett urval av de företag som Imhof Tank-Technik har levererat effektiva och högkvalitativa tanktätningar till för öppna och slutna cisterner.

Välj rätt tanklagringsutrustning för mindre miljöpåverkan och ökad säkerhet

Varje cistern är unik och tanklagringsutrustningen behöver skräddarsys för att uppnå en så effektiv lösning som möjligt. För att kunna ta fram den mest miljövänliga, säkra och hållbara lösningen finns det ett antal faktorer som påverkar val av produkt och typ av lösning.

Imhof Tank-Technik GmbH är ledande i Europa inom tillverkning och utveckling av tanktätningar för flytande tak till öppna och slutna cisterner. Med Imhofs patenterade tätningar uppnås en utsläppsreduktion på 99,5-99,8%.

Imhof erbjuder product och lösningar enligt följande:

 • Komplett lösning – konstruktion, tillverkning och installation
 • Hög kvalitet och lång livslängd
 • 6 års garanti vid behov
 • Dubbeltätningar och trippeltätningar för att klara allt hårdare miljökrav
 • Kraftig reducering av utsläpp och förlust av lagrad produkt

Imhof Tank-Technik har under mer än 40 år tillverkat tätningar med fokus på hög säkerhet, kvalitet, miljöpåverkan och lång livslängd.