DustCat – Elektrifierat fordon för mobil dammbekämpning

DustCat är ett elektrifierat fordon på larvfötter för mobil dammbekämpning i utmanande terräng. DustCat är utrustad med vattenkanonen V22Orca samt en vattentank på 5000 l.

V22Orca kan användas året om och fungerar i temperaturer ner till -25°C. Kastlängden är upp till 90 meter.

DustCat är en mycket bra lösning för dammbekämpning över stora områden i t ex öppen terräng eller i gruvor. Larvfötterna gör det möjligt att dammbekämpa där det är brant eller sank mark.

SM Hansa Engineering AB
Sol Millerv Dammbekämpning, Dysor & spraysystem, Tankrengöring
Jag ser fram emot att bidra med produktrådgivning och lösningsförslag! Låt oss träffas via ett videomöte eller på ett platsbesök. Givetvis går det lika bra att ringa eller mejla.
 • Produktinfo
 • Dokumentation & videos
 • Projektplanering
 • Generell info Dammbekämpning
 • Leverantörsinfo
 • Certifieringar
 • Spara

  Skicka sparade produkter till dig själv, eller som offertförfrågan till Hansa

Egenskaper

 • Elektrifierat fordon för mobil dammbekämpning
 • Larvfötter för utmanande terräng
 • Utrustad med V22Orca
 • Kastlängd upp till 90 m
 • Vattentank 5000 l
VattenkanonV22Orca
Vattentank5000 l
KastlängdUpp till 90 meter
Batteritid6 timmar

Platsbesök, problemidentifiering och planering

För att kunna säkerställa ett optimalt resultat vill vi gärna göra ett platsbesök tidigt i projektet där vi gemensamt går igenom dammproblemets omfattning, eventuella krav och önskemål, samt målsättning med investeringen.

Platsbesök

Ett platsbesök tidigt i projektet är viktigt för att ta reda på en mängd olika faktorer som kan påverka val och dimensionering av utrustning och eventuella tillval för att uppnå ett så effektivt och hållbart resultat som möjligt. I detta skede diskuteras även eventuella myndighetskrav.

En annan viktig fråga är hur det är tänkt att maskinen eller systemet ska styras, dvs manuellt eller automatiserat. Ska det vara en fast installation eller ska det vara möjligt att flytta runt utrustningen efter behov?

Problemidentifiering

Under platsbesöket gör vi en gemensam genomgång av ett antal olika frågeställningar. Här är några exempel:

 • Vad är dammkällan? Är det en punkt som ska åtgärdas eller ett stort område?
 • Vilken typ och mängd damm skapar dammkällan?
 • Hur ser det ut runt omkring dammkällan? Vindpåverkan? Maskiner, personal och fordon i rörelse? Eventuella säkerhetsrisker?
 • Finns det el och vatten tillgängligt?

Planering

Med hjälp av den information vi samlat in under platsbesöket gör vi en sammanställning som vi sedan går igenom med kunden för att säkerställa att vi är överens om projektets omfattning.

Nästa steg är att påbörja planering och utformning av projektet i syfte att ta fram ett förslag på en hållbar lösning. Här har vi alltid en nära dialog med EmiControls tekniska avdelning, med fokus på att få ett så effektivt system som möjligt med en låg driftskostnad.

Välj rätt produkt för optimerad dammbekämpning

Varje dammproblem är unikt. I Kunskapsbanken finns information om hur dammbekämpning fungerar och vilka frågor som är viktiga att få svar på för att få en effektiv, hållbar lösning med låg vatten- och energiförbrukning.

Vår huvudleverantör är EmiControls, ledande tillverkare av product och lösningar för dammbekämpning. Med starkt fokus på FoU har EmiControls utvecklat innovativ teknologi och har gedigen kunskap och erfarenhet kring hur man skapar droppar optimerade för effektiv dammbekämpning.

EmiControls utvecklar alla sina product enligt följande kriterier:

 • Kontrollerad styrning av vattenflöde, kastlängd och droppstorlek
 • Flexibel konfigurering
 • Låg energiförbrukning
 • Lång livslängd på maskiner och komponenter
 • Låga underhållskostnader
 • Hög säkerhet

Varje kund har en unik problemställning. Kärnan i EmiControls verksamhet är att ta fram en anpassad lösning för kunden för att uppnå bästa resultat, samt att leverera en stark, global ’after-sales service’.

EmiControls grundades 2011 och har sina rötter i TechnoAlpin, världsledande tillverkare av snökanoner. Sedan 2017 representerar Hansa Engineering Group EmiControls i Sverige, Norge, Danmark och Finland. EmiControls tillverkar även product och lösningar för brandbekämpning och odörkontroll.

EmiControls Certifications & Approvals

Klicka vidare för en fullständig lista över våra leverantörers olika typer av certifieringar.