Demister

En demister avskiljer upp till 100% av droppar i storleken >5µm i ett gasflöde.

En demister är en droppavskiljare som består av en mesh stickad av metall- eller plasttrådar. Meshen monteras i flera lager och formar en demisterkudde.

Utrymmet mellan trådarna är mycket jämnt fördelad över hela demistern och ytarean är extremt hög per volymenhet. Det volymmässigt stora hålutrymmet i en demister medför att tryckfallsförlusten är relativt låg.

AB Hansa Engineering AB
Alexander Bergman Droppavskiljning, Kolonninredning, Dysor & spraysystem, Tankrengöring
Jag ser fram emot att bidra med produktrådgivning och lösningsförslag! Låt oss träffas via ett videomöte eller på ett platsbesök. Givetvis går det lika bra att ringa eller mejla.
LC Hansa Engineering AB
Linda Caporicci Kolonninredning, Droppavskiljning, Dysor & spraysystem, Övriga produkter
Jag ser fram emot att bidra med produktrådgivning och lösningsförslag! Låt oss träffas via ett videomöte eller på ett platsbesök. Givetvis går det lika bra att ringa eller mejla.
 • Produktinfo
 • Checklista processdata
 • Dokumentation & videos
 • Generell info Droppavskiljning
 • Leverantörsinfo
 • Spara

  Skicka sparade produkter till dig själv, eller som offertförfrågan till Hansa

Avskiljningsgrad 100% för droppar >5µm

 

Demisterns konstruktion

En demister är en droppavskiljare som består av en mesh stickad av metall- eller plasttrådar. Meshen monteras i flera lager och formar en demisterkudde, som alltid är överdimensionerad i bredd för att undvika att gasen passerar förbi kudden längs kärlets vägg.

Demisterns utformning, funktion och effektivitet styrs av tråddiameter, antal trådar, antal lager mesh, maskornas storlek och demisterns totala höjd.

Utrymmet mellan trådarna är mycket jämnt fördelad över hela demistern och ytarean är extremt hög per volymenhet.

En mindre demister tillverkas som en enhet med ett stödgaller på varje sida av demisterkudden. En större demister består av flera sektioner för att kunna föras in och ut genom manluckan vid installation och vid underhåll.

Meshen i varje sektion är större än stödgallret för att säkerställa en helt tät installation mellan de olika segmenten och manteln.

 

Avskiljningseffektivitet

När processgasen passerar demistern fastnar vätskan i utrymmet mellan trådarna, dropparna växer i storlek och dräneras med hjälp av gravitationskraften.

Det volymmässigt stora hålutrymmet i en demister medför att tryckfallsförlusten är relativt låg. Däremot är avskiljningseffektiviteten i princip 100% för droppar >5µm, givet att demistern är designad utifrån korrekt processdata.

Illustrationen visar avskiljningsgraden för droppar >5µm vid en given gasflödeshastighet i % av den uträknade maximalt tillåtna gasflödeshastigheten.

Materialval

Val av material beror bl a på gasströmmens temperatur och sammansättning. Demistrar tillverkas i en mängd olika material i olika typer av plast eller metall, t ex

 • 304L, 316L
 • Polypropylene, PP
 • Other special materials on request

Checklista viktiga parametrar

För att vi ska kunna erbjuda en effektiv och hållbar lösning listar vi här ett antal parametrar som är viktiga att ta hänsyn till vid val och dimensionering av droppavskiljare.

Ibland är det svårt eller t o m omöjligt att få fram information och data gällande den specifika processen. Tillsammans med våra leverantörer har vi en mycket gedigen erfarenhet och kan tillsammans med kunden göra väl avvägda antaganden som underlag för att ta fram den bästa lösningen för processen.

Operating data
GasUnit
Maximum gas volume flowm³/h
Gas density (operating conditions)kg/m³
Kinematic gas viscositymm²/s (cSt)
Operating pressurebar (a)
Operating temperature°C
Operating data
LiquidUnit
Liquid contentkg/h
Liquid densitykg/m³
Surface tensionnM/m
Dynamic viscosity of the liquidmPas
Geometrical data
DataInfo/unit
Flow directionhorisontal or vertical
Installed in columncolumn or pipe
Column diameter or dimensionmm
Opening for installationmanhole or vessel flange
Requirements
DataInfo/unit
Type of mist eliminatorwire mesh or vane type
Type of materialPlease specify
Separation efficiency%
Separation efficiency/Limit drop sizeµm
Maximum pressure dropmbar
Other requirementsPlease specify

Välj rätt produkt för effektiv och optimerad droppavskiljning

Varje process är unik. I Kunskapsbanken finns information om hur droppavskiljning fungerar och vilka frågor som är viktiga att få svar på för att få en effektiv och hållbar lösning.

RVT Process Equipment grundades 1976 och är en ledande leverantör och tillverkare av droppavskiljare, fyllkroppar, kolonninredning samt ett antal andra product inom området mass- och värmeöverföring.

RVT Process Equipment erbjuder gedigen engineering och teknisk support och har mycket djupgående erfarenhet gällande olika processer och applikationer inom bl a kemisk och petrokemisk industri, raffinaderier, kraftvärmeverk, samt papper och massa. Inom avdelningen för FoU finns komplett utrustade testenheter tillgängliga för göra kundspecifika tester vid behov.

RVT Process Equipment har dotterbolag och tillverkning i Knoxville, USA och i Kunchan, Kina.

 

Begg Cousland Envirotec har en enorm know-how och erfarenhet inom området droppavskiljning med ett komplett utbud av demistrar, coalescers och candle filters.

Många applikationer kan likna varandra, men det är ofta små skillnader som är avgörande att ta hänsyn till för att få en optimal lösning. Med sitt kompletta produktutbud och gedigna erfarenhet inom många branscher kan Begg Couslands technical team ta fram den mest effektiva lösningen för en specifik problemställning och dess processunika förutsättningarna.