Viktiga faktorer att ta hänsyn till vid design av ett spraysystem

När vi tar fram rätt lösning och rätt produkt tillsammans med våra kunder bör en rad faktorer tas hänsyn till för att optimera sprayprocessen. Det är stor variation på applikationerna och beroende på vad sprayen ska uppnå tar vi hänsyn till olika av följande faktorer.

Hansa Engineering erbjuder lösningar för en mängd olika industriella sprayapplikationer. Här visas en s.k. spillback spraydysa.