Optimera en komplex sprayprocess med Computational Fluid Dynamics (CFD)

Spraydysor kan verka okomplicerade, men vissa problemställningar i olika sprayprocesser är väldigt komplexa och kritiska, vilket gör det viktigt att kunna förstå dysans egenskaper i den specifika processen för att få ett lyckat resultat. Detta kan göras genom Computational Fluid Dynamics (CFD).