Portabla nödduschar

Vi levererar portabla nödduschar för användning vid underhåll, service eller där nöddusch saknas.

Tankvolym: 16- 1350 L

Flöde i kroppsdusch:  anpassas beroende av verksamhet och behov.

All elektrisk utrustning ATEX: EX II 2G

Tillverkade enligt: DIN 12 899-3, SS-EN 15154-1/15154/15154-3 och ANSI Z358.1-2009

 

   

 

Kontakta oss för mer information!

Kontakta oss
Kontakt