Nøddusjer – utendørs

FSP-Tech produserer frostbeskyttede nøddusjer for områder hvor det er fare for at vannet i nøddusjen kan fryse, dvs. i havner, på depoter, uoppvarmede produksjonsområder og lokaler m.m.

Alle frostbeskyttede nøddusjer kan velges som veggmontert eller gulvmontert og er enkle å vedlikeholde ved hjelp av vanlig verktøy.

Frostbeskyttede nøddusjer er bl.a. utstyrt med:
• et høytytende dusjhode konstruert i henhold til DIN-SS/ANSI-standarder
• selvregulerende varmekabler for å garantere at det ikke foreligger noen risiko for at dusjen fryser
• en ekstra utendørstermostat for å spare energi og forlenge varmekabelens levetid.

Alt elektrisk utstyr ATEX: EX II 2G

Produsert i henhold til: DIN 12 899-3, DIN-SS 15154-1 7 15154-2 og ANSI Z358.1-2009

 

 

Kontakt oss for mer informasjon!

Kontakt oss
Kontakt