Hansa Spray Dysor och Spraymunstycken

Dyser

Vi er Nordens spesialister på dyser og industrielle sprayinstallasjoner!

For å kunne velge riktig dyse er det noen ting som er viktig å tenke på:

 • Hva er dysens funksjon? Skal du rengjøre en overflate? Vaske en tank? Kjøle? Overflatebehandle?
 • Hvilket trykk er tilgjengelig?
 • Hvilken strømning har du tenkt deg?
 • Hvilken type væske skal brukes? Rent vann? Partikler i væsken?
 • Hvilken sprayvinkel eller overflate vil du dekke?

 • Er dråpestørrelsen viktig?

 • Hvilket materiale trenger du? Korrosivt miljø? Varm væske?
 • Hvordan har du tenkt å plassere dysen? I hvilken høyde? Horisontalt eller vertikalt?

Kontakt oss for valg av dyse, dimensjonering, strømberegning, materialvalg m.m. Vi jobber mye med å finne unike kundeløsninger. Ring eller send en e-post!

Produkter

Installasjoner, eksempel

X

Fukting/dampdannelse

Fukting av ulike overflater og rom skjer ved hjelp av dyser som genererer små dråper i form av damp. Ved valg av dyse tar man hensyn til mengden vann man vil ha og størrelse på vanndråpene.

Eksempler på ulike bruksområder er:

 • Fukting av papir, flis, virke m.m.
 • Fukting av materiale på transportører.
 • Fukting av luft i ventilasjonskanaler, veksthus m.m.
 • Støvbekjempelse

Tankrengjøring/CIP

Når man skal velge et produkt for tankrengjøring er det viktig å ta hensyn til følgende faktorer:

 • Størrelse og form på karet/tanken.
 • Skal karet rengjøres nøye eller bare skylles?
 • Materialvalg? Hvilken type rengjøringsvæske bruker man? Er den korrosiv? Temperatur?
 • Spraymønster? 360°, 270°, 180° eller spesial?
 • Hvordan skal dysen plasseres?
 • Vannforbruk?
 • Rengjøringstid?
 • ATEX-sertifisering?

Vi hjelper gjerne med å finne den mest optimale løsningen for dere.

Med hjelp fra våre leverandører kan vi til og med finne dyser for spesielle installasjoner, se Case – SCA Munksund

Kjøling

Når man velger en spraydyse for kjøling ser man først og fremst på hva man skal kjøle ned. Er det luft, komponenter eller annet utstyr? Det som påvirker nedkjølingen er dråpenes samlede totale overflate, volumet av væske som tilføres og væskens temperatur. Totalt gir disse faktorene et mål på varmeoverføringen man kan oppnå. For kjøling av luft og damp bruker man dyser som danner små dråper, f.eks tåkedyser og XA-dyser. For nedkjøling av komponenter passer det bedre å bruke spraydyser som danner litt større dråper.

Eksempler på ulike installasjoner:

 • Kjøling av komponenter i en produksjonsprosess.
 • Kjøling av næringsmiddel, kjemikalier osv.
 • Kjøling av ventilasjonsutstyr og kjøleaggregat.
 • Nedkjøling av luft og damp i ulike rom og i ulike prosesser.

Vasking/Spyling

Vasking og spyling krever i de fleste installasjoner en spray med litt større slagkraft, som man får med dyser som genererer litt større væskedråper. I neste trinn ser man på hvilken type spray man er ute etter – f.eks. flatstråle eller helkonisk, og hvor stort vannforbruk man vil ha.

Eksempler på ulike bruksområder er:

 • Vasking av sand, grus, knust sten m.m.
 • Forfukting for støvbekjempelse i materialebeholdere og omlastningspunkter.
 • Spyle og rengjøre overflater, gods, maskiner, transportvogner osv.
 • Intervallspyling av dråpeavskillere, tåkefjernere, siktduker m.m.
 • Bilvasker
 • Veg- og gaterengjøring
 • Høytrykksvask

Næringsmiddelhåndtering

 Innen næringsmiddelhåndteringen brukes dyser i veldig mange prosesser, bl.a:

 • Befukting
 • Overflatebelegging
 • Nedkjøling
 • Rengjøring av tanker, kar, flasker m.m.
 • Spraytørking – bl.a. melk- og eggprodukter
 • Omrøring
 • Rentblåsning
 • Vasking og rentspyling
 • Støvbekjempelse

Undre lister vi opp noen av dysene som brukes i næringsmiddelindustrien – meierier, bryggerier, slaktehus, dyreavl, bakerier og produsenter av fryste produkter – for å nevne noen.

Vi har stor erfaring på området og hjelper gjerne med å finne riktig dyse for deres installasjon. Ring eller send en e-post!

Overflatebehandling

Det er viktig å velge riktig dyse i ulike overflatebehandlingsprosesser for å få ett sluttprodukt av høy kvalitet. Dyser brukes i flere momenter i prosessen utenom selve overflatebehandlingen – vasking, spyling, tørrblåsing, omrøring og rengjøring av tanker m.m. Under har vi listet opp ulike dyser til ulike formål.

Noen viktige faktorer å ta hensyn til er:

 • Dråpestørrelse på sprayen og spraymønsteret
 • Risiko for tilstopping
 • Fleksibilitet med fokus på dysene
 • Vedlikehold og stopptider
 • Materialvalg – takler materialet kjemikalier og varme?

Vi hjelper gjerne med å finne riktig løsning for dere. Ring eller send en e-post!

Brannslukking

Det finnes to ulike typer brannvern. Den ene er å slukke en brann og minske varmeutviklingen, den andre er å skape en vannvegg som beskytter personer, utstyr og bygninger mot varmestråling.

Eksempler på ulike installasjoner:

 • Brannvern – oljeplattformer, fartøy, cisterner, brannfarlige laste-/lossestasjoner.
 • Brannvern – vegtunneler
 • Brannvern – lagerlokaler
 • Vannvegg/beskyttelse mot varmestråling – for å beskytte personell, vern for samleplasser ved evakuering, utstyr, bygninger og cisterner.

Faktorer man tar hensyn til er bl.a. dråpestørrelse, dråpenes totale overflate og sprayens varmeoverføringsevne. TF-dysen og N-dysen er vanlig for mange av de ovennevnte installasjonene.

Våre teknikere hjelper gjerne med å finne riktig dyse for deres installasjon.

Skrubbing gasser

Det finnes ulike prosesser for å rengjøre gasser for uønskede deler, partikler og lukter, der spraydyser er en viktig del av prosessen. Dyser brukes blant annet i følgende installasjoner.

Våtskrubbere

 • Spraytårn – inneholder et stort antall dyser på lanser på ulike nivåer og som sprayer væske på en oppadgående gasstrøm. Man bruker et stort antall spraydyser for å maksimere antallet dråper som kan kollidere med de uønskede partiklene i gasstrømmen. Man vil også maksimere dråpenes overflate for å effektivt absorbere gassen. Jo mindre dråper, jo mer effektiv blir prosessen, men det er viktig at dråpene er store nok for ikke å bli ført ut med gassen.
 • Fyllkroppsskrubber (Packed Tower) – uønskede deler fjernes fra gasstrømmen ved å “vaske” gassen i fyllkroppssenger for å øke kontaktflaten mellom gassen og rengjøringsvæsken. En vanlig og effektiv metode i f.eks varmekraftverk, produksjon av papirmasse, asfalt og kunstgjødsel og kjemikalieproduksjon.
 • Effektive prosesser for å fjerne lukt.
 • Forslag på dyser: STXP, ST, MP, TH, NC, SC, Spraylanser.

Tørrskrubber

 • Prosesser der man sprayer f.eks kalksteinslurry i en gasstrøm for å “vaske” forbrenningsgasser som inneholder SO2 og HCl
 • Forslag på dyser: SA, XA, WT, WTX, Spraylanser.

Spyling av dråpefanger

 • For å forhindre tilstopping av dråpeavskillere og dråpefangere må man spyle av dem regelmessig.
 • Forslag på dyser: NC, MP, WL, SC, Spraylanser.

Vi hjelper gjerne til med dråpestørrelsesanalyser, beregninger m.m. for å finne riktig dyse til din installasjon. Ring eller send en e-post!

Downloads

Vi er Nordens spesialister på dyser og industrielle sprayinstallasjoner

Vi har et komplett tilbud av dyser og spraymunnstykker, men jobber også mye med å finne unike kundeløsninger, se Cases ovenfor. Vår hovedleverandør er BETE Fog Nozzle, en ledende produsent av dyser med over 20 000 ulike varianter å tilby. Noen av BETEs sertifiseringer er ISO 9001:2008, ATEX og FM Approval.

Alle våre medarbeidere har stor erfaring og teknisk ekspertise når det gjelder ulike sprayinstallasjoner i bransjen.

Vi er her for å hjelpe deg med å finne riktig løsning for din spesifikke installasjon.

 TFXPW Fullkonsdysa BeteBete HydroWhirl Orbitor   HydroPulse Flatstråle Bete
Karta Norden Hansa Engineering
Kontakt