Støvbekjempelse

Å skape et bedre miljø med effektiv støvbekjempelse

Vi har mange års erfaring med industriell støvbekjempelse og tilbyr løsninger og systemer, avhengig av type støv og hvordan prosessen og problemområdet ser ut – omlastingspunkter, kryss, transportører, sprengning, riving, deponering m.m.

Riktig løsning og installasjon gir:

 • Bedre arbeidsmiljø og helse
 • Større sikkerhet
 • Miljøkrav oppfylles
 • Mindre slitasje på maskiner og utstyr
 • Lavere renholds- og saneringskostnader

Vi har et bredt og fleksibelt utvalg av produkter som dimensjoneres for akkurat din anvendelse. Utstyret er enkelt å installere, og vi tilbyr også installasjon og serviceavtale.

Ring eller send e-post hvis du vil ha hjelp til dimensjonering, eller hvis du ønsker at vi skal foreta en befaring. Vi er eksperter på industriell støvbekjempelse!

Produkter

Downloads

Hvordan dimensjoner man et system for optimal støvbekjempelse?

Et system for støvebekjempelse skal dimensjoneres slik at vanntåken fra dysene og støvet kan integreres optimalt. Vi tar hensyn til en rekke faktorer for å få et så effektive system som mulig:

 • Materiale eller punkt som skal støv
 • Størrelse på støvpartikler
 • Dråpehastighet
 • Spraymønster
 • Sprayvinkel
 • Vannforbruk
 • Plassering
 • Luftstrømmer

I enkelte anvendelser vil man bløte opp produktet. I andre anvendelser vil man binde støvet uten å bløte opp et produkt eller et område. Dette gjøres med en fin vanntåke som binder støvet.

Ring eller send e-post hvis du vil ha hjelp til dimensjonering, eller hvis du ønsker at vi skal foreta en befaring!

Dammbekämpning Hansa Engineering
Kontakt