Tankrengjøring

Optimert tankrengjøring er en viktig del av et selskaps prosesseffektivitet. Vi leverer produkter og løsninger med fokus på vaskeresultat, kortere vaskesykluser og en optimering av vann-, kjemikalie- og energiforbruk.

Fleksibilitet, pålitelighet og enkelt vedlikehold er også viktig å ta i betraktning i investeringens totale verdi.

Vi jobber mye med å utvikle unike kundeløsninger i de tilfellene standardløsninger ikke kan brukes. Spør oss om referanser.

Kontakt oss for valg av dyse, dimensjonering, strømberegning, materialvalg m.m.

Produkter

Downloads

Videoer

Effektiviser din tankrengjøring! Optimer vaskesyklus og vaskeforbruk. Spar energi.

For å kunne velge riktig dyse for tankrengjøring er det noen punkter som er viktig å tenke på:

  • Tankens størrelse og form ?
  • Skal hele eller bare deler av tanken vaskes? 360°180° opp eller ned, 270° opp eller ned?
  • Dysens plassering?
  • Skal tanken bare skylles eller trengs en mer kraftig rengjøring?
  • Hvor lang vaskesyklus ønskes?
  • Hvilken rengjøringsvæske skal brukes? Rent vann? Skittent vann med partikler i? Annen blanding?
  • Tilgjengelig trykk?
  • Hvilket materiale passer best? Korrosivt miljø? Temperaturen på væsken?
  • Annet utstyr i tanken å ta hensyn til?
  • Andre krav, f.eks. ATEX-klassifisering?

Kontakt oss for valg av dyse, dimensjonering, strømberegning, materialvalg m.m. Vi jobber mye med å finne unike kundeløsninger.

Tankrengöring HydroWhirl Orbitor
Kontakt