Lastbälgar Loading spouts dammbekämpning

Utlastningsbelger

Teleskopiske utlastningsbelger brukes ved bolklasting av tørre produkter i pulver- eller granulatform for å minimere spredningen av støv, minske svinn og øke sikkerheten ved lasting.

Utlastningsbelger er meget effektive for støvbekjempelse ved lasting av tankbiler, vogner, lastebiler, fartøy og ved lasting på søppelfyllinger og hauger.

Fordeler

  • Effektiv støvbekjempelse
  • Forbedret arbeidsmiljø og økt sikkerhet
  • Bedre miljø for omgivelsene
  • Enkel å montere/installere og vedlikeholde
  • Høy kvalitet og lang levetid

Tilleggsvalg

  • ATEX/Næringsmiddelklassifisering
  • Tilpasning til driftstemperaturer -40°C/+250°C

Brosjyre Utlastningsbelger

Ring eller send e-post hvis du vil at vi skal se på hvordan vi kan løse dine støvproblemer!

Produkter

Downloads

Kontakt