SUEZ Högdalens gjenvinningsanlegg

Vårt oppdrag

SUEZ er et av Sveriges ledende foretak innen gjenvinning og avfallshåndtering. De er miljøsertifiserte og ettersom de arbeider for et miljømessig holdbart samfunn forsøker de også å arbeide miljøforebyggende på sine anlegg og for et bra arbeidsmiljø.

SUEZ kom til Hansa Engineering med en problemstilling angående støv i en sorteringshall der tre, brennbart, sorterbart, rent metallskrot og ren gips håndteres.

Støv skader ikke bare de ansattes helse, men gir også økt slitasje på maskiner. Støvbekjempelsen bidrar også til økt sikkerhet og produktivitet, da de tidligere på grunn av dårlig sikt har måttet vente til støvet har lagt seg.

 

Slik løste vi det

Vi leverte Hansa Engineering sin unike støvbekjempelsesløsning DustFlex som binder støvet som kommer opp ved avlastning og sortering.

De små vanndråpene dysene produserer binder støvkornene og de faller ned til bakken uten å danne masse vann i lokalet. Dette medfører blant annet:

  • Bedre arbeidsmiljø
  • Mindre slitasje på maskiner
  • Økt sikt og dermed økt produktivitet
  • Mindre støvspredning til omliggende miljø

Vil du bli kontaktet?

Vi kontakter deg så snart som mulig!

Besøksadresse:

+46(0)8 594 770 50

E-post:

info@hansa-engineering.se

Se fler Cases

Kontakt