Kubal Kubikenborg Aluminium – Redusering av SO2-utslipp fra skrubben

Vårt oppdrag

Kubal Kubikenborg Aluminium AB i Sundsvall er Sveriges eneste produsent av primæraluminium og er et av de største industrianleggene i landet. Smelteverkets kapasitet har nesten tidoblet seg siden Kubal begynte produksjonen i 1942. For å øke produksjonskapasiteten med minst mulig miljøpåvirkning har man gjort omfattende moderniseringer av anlegget.

Tross moderniseringene må man nå med dagens strengere miljøkrav redusere sine SO2-utslipp ytterligere.

Vi har fått i oppdrag av Kubal å se over de eksisterende skrubbene deres, som består av fire tårn.

 

Hvordan vi reduserte SO2-utslippet med 80 %

Det første steget i prosessen har vært å se over det eksisterende utstyret for å bedømme hva som må endres og hva som kan beholdes. Arbeidet innebærer bl.a. kontroll av tegninger, dimensjoner og hvilke gasstrømmer som i dag går gjennom den eksisterende skrubben.

Sammen med vår leverandør av fyllelegemer, RVT Process Equipment GmbH, har vi inspisert skrubben. Vi har også sett på hvilken type ombygging som passer best for å samtidig øke effektiviteten til skrubben.

Løsningen i sin helhet er en ombygging i fire etapper for å få så mye effektiv som mulig ut av skrubben. Ettersom de fire skrubbtårnene til å begynne med ble bygd som sprayskrubber, har første steg vært å legge in passende fyllelegemer i tårnene. Fyllelegemene øker kontaktflaten mellom gassen og rengjøringsvæsken, som i sin tur fører til forbedret rengjøringskapasitet.

Forslag til øvrige steg i ombyggingsprosessen:

  • Forbedring av væskedistribusjonen, samt øke pakkebunnene
  • Tilsetning av NaOH for å minske vannmengden.
  • Resirkulering av rengjøringsvæsken med tilsetning av luft for å minske vannforbruket.

Etter installeringen av de nye fyllelegemebunnene har målinger vist at SO2-innholdet har minket med 80%.

Vil du bli kontaktet?

Vi kontakter deg så snart som mulig!

Besøksadresse:

+46(0)8 594 770 50

E-post:

info@hansa-engineering.se

Se fler Cases

Kontakt