Jönköping Energi – Røykgassrengjøring og røykgasskondensering

Vårt oppdrag

Clean Air Technologies fikk i oppdrag av Jönköping Energi å installere prosesser for røykgassrengjøring, røykgasskondensering og avansert vannrengjøring for det nye varmekraftverket Torsvik utenfor Jönköping. Det nye anlegget skal fyres med biobrensel, dvs treflis, bark, spon, torv, energiskog og åkerbrennstoff. Hvert år vil det bli tatt imot ca 550 000 kubikkmeter brennstoff. Anleggets effekt er planlagt å bli ca 110 MW.

Prosessgassene fra forbrenning av biobrenselet inneholder blant annet nitrogenoksid, karbonmonoksid, karbondioksid, svoveldioksid og støv, og må renses. Ettersom brenselet er fuktig, fordamper mye vann ved forbrenningen. Energien som forsvinner der kan man få tilbake ved å kjøle og kondensere røykgassene i slutten av prosessen. Man får da kondensvann, som inneholder blant annet ammonium, neddykkede deler, tungmetaller og klorid, som rengjøres i flere trinn og i en viss grad gjenvinnes i prosessen.

Vi leverte utstyr til det biofyrte varmekraftverket Torsvik i Jönköping

Vi fikk i oppdrag av Clean Air Technologies å levere utstyr og gjøre enkelte prosessberegninger for et antall ulike prosesser i systemet:

  • Quenching – Vi leverte spraydyser for nedkjøling av prosessgassen.
  • Røykgasskondensering og røykgassrengjøring – Vi leverte fyllelegemer som brukes til å øke kontaktflaten mellom gass og væske, væskefordelere, dråpeavskillere m.m.
  • Ammoniakkstripper – Vi leverte fyllelegemer, væskefordelere m.m.
  • CO2-stripper – Vi leverte fyllelegemer, væskefordelere m.m.
  • HCl ventilasjonsskrubber – Vi leverte en komplett ventilasjonsskrubber, som rengjør damp fra HCl-tanken ved hjelp av en spraydyse.

Vil du bli kontaktet?

Vi kontakter deg så snart som mulig!

Besøksadresse:

+46(0)8 594 770 50

E-post:

info@hansa-engineering.se

Se fler Cases

Kontakt