Feralco Nordic – Minskede utslipp av HCl

Vårt oppdrag

Feralco Nordics kjernevirksomhet er å forsyne markedet med uorganiske koagulanter for vannrensing. Ved deres anlegg i Sölvesborg produseres aluminium- og jernbaserte bunnfallssalter.

Vårt opprinnelige oppdrag var å erstatte dråpeavskilleren i en skrubb med en lagringstank med saltsyre (HCl). Den eksisterende dråpeavskilleren gjorde det vanskelig for Feralco å oppnå utslippsgrenseverdiene for HCl.

Etter inspeksjon på stedet i Sölvesborg ble det diskutert ulike løsninger. Feralco stilte også følgende krav og ønsker:

  • å øke effektiviteten på den eksisterende skrubberen
  • NaOH kunne ikke tilsettes pga at skrubberen lagrer HCl

Den eksisterende skrubberen inneholdt fyllelegeme i form av boller, væskefordeling ved hjelp av en dyse og en dråpeavskiller (lameller) ved utløpet.

Hvordan vi hjalp Feralco med å oppnå grenseverdiene for sine HCl-utslipp

For å kunne øke effektiviteten i skrubberen uten å tilsette NaOH foreslo vi følgende tiltak:

  • bytte type fyllelegeme
  • bytte den eksisterende dråpeavskilleren bestående av lameller, til en coalescer
  • bytte eksisterende væskefordeling basert på en dyse, til en komplett væskefordeler

Fordelene med forandringene nevnt ovenfor er at:

  • fyllelegemer med større overflate per volumenhet bidrar til å øke kontakttiden mellom gass og væske
  • Koalescereren muliggjør oppsamling av de små dråpene med saltsyre (HCl) som ellers kan bli med gasstrømmen opp gjennom bunnen
  • væskefordeleren bidrar til at væsken fordeles bedre og mer homogent over bunnen

Resultatet av de ulike forandringene er at saltsyren i ventilasjonsgassen fra tanken nå ligger godt under grenseverdiene som kreves.

Vil du bli kontaktet?

Vi kontakter deg så snart som mulig!

Besøksadresse:

+46(0)8 594 770 50

E-post:

info@hansa-engineering.se

Se fler Cases

Kontakt