• Vi har løst SUEZ-problemene med støv på gjenvinningsanlegget i Högdalen

  • December 6, 2016
  • SUEZ kom til Hansa Engineering med et støvproblem i en sorteringshall. Der håndteres fraksjoner av trevirke, brennbart, sorterbart, rent skrapmetall og ren gips. 

   Vi løste problemet ved hjelp av vår fleksible løsning DustFlex som binder støvet som dannes under lossing og sortering.

   Støv skader ikke bare de ansattes helse, men gir også økt slitasje på maskiner. Støvbekjempelsen bidrar også til økt sikkerhet og produktivitet, da de tidligere på grunn av dårlig sikt har måttet vente til støvet har lagt seg.

   Les mer under Cases!

Kontakt