Vattenrening Avloppsrening

Vattenrening

Inom produktområdet Vattenrening erbjuder vi produkter och lösningar för industriella och kommunala reningsverk:

Biobärare & biofilter

  • biobärare för luftningsbassänger
  • biofilter av plast för biobäddar

Spraydysor & omrörare

  • spraymunstycken för skumborttagning
  • omrörare
  • tankrengöringsmaskiner för rengöring av t ex breddningsbassänger och pumpstationer

Mer information hittar du inom respektive produktgrupp nedan.

Produkter

Downloads

Kontakt