Tanktätningar och flytande tak Imhof Tank Technik

Tankteknik

Vår leverantör IMHOF Tank-Technik GmbH är ledande i Europa inom tillverkning och utveckling av tanktätningar till cisterner. Med IMHOF Tank-Techniks patenterade tätningar uppnås en utsläppsreduktion på 99,5-99,8%, vilket är mycket högt i förhållande till gällande utsläppsregler.

Fördelar med IMHOFs produkter

  • Komplett lösning – Konstruktion, tillverkning och installation
  • Lång livslängd
  • 6 års garanti vid behov (jämfört med 2 år garanti hos andra leverantörer)
  • Dubbeltätningar och trippeltätningar för att klara de allt hårdare miljökraven
  • Erbjuder en lösning för att förhindra intrång av regnvatten i öppna cisterner
  • Kraftig reducering av utsläpp

Installation och tjänster

  • Komplett installation av tanktätningar – montage och demontage
  • Tillhandahållande av montageledare
  • Tankinspektioner och rapporter
  • Beräkning av emissionsutsläpp

Tillsammans med Imhof Tank-Technik erbjuder vi lösningar med fokus på säkerhet, kvalitet, miljö och en lång livslängd.

För frågor, offert eller bokning av platsbesök, ring eller mejla!

Produkter

Downloads

Kontakt