Banner Strukturerade packningar

Strukturerade packningar

Strukturerade packningar används i olika mass- och värmeöverföringsprocesser inom industrin.

  • Hiflow PLUS – kombinerar fördelarna med Hiflow-fyllkroppar och andra strukturerade packningar, se nedan. Används bl a i skrubbers för rökgasrening, rökgaskondensering och strippers. Fördelar jämfört med konventionella fyllkroppar är t ex ett lägre tryckfall över bädden och det är lätt att installera.
  • Metall – i processer med höga gasflöden, låg ’liquid load’ och krav på lågt tryckfall. Används bl a i vakuumdestillation, kontinuerlig destillation och aminskrubbers.
  • Plast – i vissa processer krävs att man använder material som PVDF och PTFE, t ex HCl- och SO2-absorption och där driftstemperaturen inte övestiger 130°C.
  • Keramiskt material – används vid höga temperaturer och i processer med korrosiva ämnen.

Frågor gällande dimensionering och produktval? Ring eller mejla!

Kontakt