Innerutrustning kolonner RVT

Övr innerutrustning kolonner

För att optimera en kolonns massöverföringsprestanda och hydrauliska egenskaper krävs en omfattande processkunskap, processerfarenhet och en hög kvalitet på utrustningen. Processens specifika driftsförhållanden, gasens sammansättning, flöden, materialval, tryckfall, m.m. är alla viktiga faktorer att ta hänsyn till när man tar fram utrustning för en viss process.

Vår leverantör RVT Process Equipment GmbH erbjuder ett komplett sortiment av innerutrustning och packningar av hög kvalitet, avancerad teknisk uppbackning och en mycket gedigen know-how inom området. Nedan hittar du RVTs kompletta sortiment av innerutrustning för kolonner – vätskefördelare, bärbottnar, uppsamlingsbottnar, kombielement och gasfördelare.

Produkter

Downloads

Innerutrustning i en kolonn med två fyllkroppsbäddar

I illustrationen bredvid ser man ett exempel på olika typer av innerutrustning i en kolonn beståendes av två packbäddar med fyllkroppar:

  • Demister
  • Vätskefördelare
  • Avgränsare
  • Bärbottnar
  • I utrymmet mellan avgränsarna  och bärbottnarna lägger man fyllkropparna

Vi erbjuder ett komplett utbud av innerutrustning för kolonner, inklusive fyllkroppar, demistrar och spraydysor. Tillsammans med våra leverantörer erbjuder vi avancerad tekniskt uppbacking, gedigen know-how och många års erfarenhet gällande design av kolonner.

 

 

 

Innerutrustning i kolonn med två fyllkroppsbäddar
Kontakt