Industrifläktar TLT Turbo

Industrifläktar

Vi representerar TLT Turbo GmbH, som är en av världens ledande tillverkare av industrifläktar, gruvfäktar och ventilationssystem där det ställs höga krav på:

 • driftsäkerhet
 • energieffektivitet
 • säkerhet
 • kvalitet
 • ljudnivå

TLT Turbo GmbH tillverkar radial- och axialfläktar, vilka används inom många områden:

 • värmekraftverk
 • gruvindustrin, ventilations- och processfläktar
 • stålindustri
 • kemisk och petrokemisk industri
 • cementtillverkning
 • avfallsförbränning
 • tunnelventilation

För mer information, ring eller mejla!

Downloads

Kontakt