Fyllkroppar Hansa Engineering

Fyllkroppar

Fyllkroppar används i olika värme- eller massöverföringsprocesser. Vid val av fyllkroppar strävar man efter att optimera kontaktytan mellan gas och vätska, i kombination med ett så lågt tryckfall som möjligt. Andra viktiga faktorer är bl a flödeskapacitet, temperatur, materialval och packhöjder.

Produkter

Kontakt