Tankrengöring

Vad är skillnaden mellan olika typer av tankrengöringsdysor?

Valet av rätt tankrengöringsdysa för rengöringsprocessen beror främst på vilken typ av produkt tanken innehåller, samt tankens diameter. Olika typer av tankrengöringsdysor fyller olika funktioner.

Tankrengoringsmaskin HWO Kunskapsbanken

Statiska tankrengöringsdysor

  • inga rörliga delar
  • stor fri passage, vilket är en fördel om det finns partiklar i tvättvätskan
  • minimalt underhåll

Roterande tankrengöringsdysor

  • använder tvättvätskans reaktionskraft för att driva rotationen av sprayhuvudet
  • större tvättkraft jämfört med en statisk tankrengöringsdysa, vilket leder till en effektivare rengöringsprocess, lägre förbrukning av tvättvätska och kortare driftstopp

Tankrengöringsmaskiner

  • mycket kraftig och effektiv rengöring
  • lämplig för stora tankar eller då produkten i tanken är svår att avlägsna
  • tvättvätskan passerar genom ett inre kugghjul i dyskroppen, vilket skapar rotation av jetmunstyckena i ett 2-axligt spraymönster med 180° – 360° täckning

Mekanisk rengöring

För att effektivt rengöra tankens yta krävs att stora droppar träffar ytan i en hög hastighet. Roterande tankrengöringsdysor och -maskiner har just denna funktion. Stora droppar som träffar ytan i en hög hastighet leder till att kvarvarande produkt som inte löses upp av tvättvätskan i stället avlägsnas mekaniskt.

Avståndet mellan sprayhuvudet och tankens vägg, samt arbetstryck är viktiga faktorer för skapa effektiv mekanisk rengöring. Vid för stort avstånd mellan sprayhuvudet och tankväggen minskar tvättkraften och därmed tvättresultatet. Vid för högt arbetstryck bryts de stora dropparna ner till mindre droppar, vilket också ger ett sämre tvättresultat.

Genom att använda större mekanisk kraft i tankrengöringsprocessen skapas möjligheten att korta rengöringscykeln, sänka rengöringsvätskans temperatur, samt minska behovet av kemikalier. Illustrationen nedan visar ett exempel på en statisk spraybolls mekaniska tvättkraft jämfört med en roterande tankrengöringsdysa.

Statisk sprayboll

Roterande tankrengöringsdysa

Roterande tankrengöringsdysor har en högre mekanisk tvättkraft jämfört med den statiska spraybollen, vilket medför kortare rengöringscykler, högre effektivitet och kostnadsbesparingar.

Spraytäckning

Nedan anges spraytäckning (m) för vårt utbud av tankrengöringsdysor, samt tillhörande produktkategori.

Coverage tank (diameter)
Coverage, up to (m)Product typeProduct category
1,8 HydroWhirl® Mini SSRotating
2,0 HydroWhirl® Mini PVDFRotating
3,0 HydroClaw®Static
3,4 HydroWhirl® DiscRotating
3,6 HydroWhirl® StingerRotating
3,6 TW Static
4,9 CLUMPStatic
4,9 LEMStatic
7,6 HydroWhirl® PoseidonRotating
17 HydroWhirl® Orbitor 100Machine (jet)
26-42 Orbitor Hi CapMachine (jet)
30 Orbitor Dual HeadMachine (jet)
34 D3000Machine (jet)
40 HydroWhirl® OrbitorMachine (jet)
51 D4000Machine (jet)
Special DTMachine (jet)