Tankrengöring

Hur ser tanken ut? Tillgång till ritningsunderlag?

Den här frågan kan delas upp i två frågeställningar; tankens dimensioner och form, samt vilka andra komponenter och delar som finns inuti och i anslutning till tanken. Ett ritningsunderlag kan vara till stor hjälp för att planera placering av tankrengöringsutrustningen.

Tankrengoring Kunskapsbanken

Tankens dimensioner och form

Diameter och höjd

Diametern är viktig för att säkerställa att tankrengöringsdysan kan skapa tillräcklig kastlängd och kraft/energi för att rengöra tankens yta effektivt. Även höjden är viktig då avståndet inte får vara för stort. Två tankar med samma diameter men med olika höjder kan kräva två helt olika lösningar för att uppnå önskat resultat.

Form

Tanken kan var utformad så att tvättstrålarnas vinkel mot tankens yta varierar mycket, vilket i sin tur kan påverka tvättresultatet i olika delar av tanken.

Komponenter och delar inuti och i anslutning till tanken

Bafflar, mixers, agitatorer, rör, m.m. inuti tanken påverkar vilken typ av tankrengöringsdysa som är lämplig, samt antalet dysor som krävs för att uppnå ett bra resultat. Rätt placering av dysorna är också viktigt.

Agitatorer och mixers

Om en agitator är installerad i mitten av tanken krävs det ofta två tankrengöringsdysor, en på vardera sida om agitatorn. På så sätt undviks skuggor (’blind spots’). Ibland är det även bra att installera extra statiska dysor för att på så sätt säkerställa att områden i tanken som är svåra att komma åt blir rengjorda.

Bafflar

Bafflar skapar ofta problem med skuggor och den bästa lösningen är att installera flera tankrengöringsdysor i tanken.

Röranslutningar och tanköppning

Antalet och storleken på röranslutningar, samt storlek på tanköppningen är viktigt att ta i beaktning då det påverkar valet av typ och storlek på tankrengöringsdysa.

Dräneringshastighet

Tankens dräneringshastighet är viktig att känna till för att inte skapa ett problem med ansamling av rengöringsvätska i botten av tanken, vilket påverkar tvättresultatet.