Tanklagringsutrustning

Hur kan yttre faktorer som t ex väder och vind påverka cisternen?

Yttre faktorer så som väder och vind kan påverka cisternen tillräckligt för att behövas ta med i beaktning vid val av tätning och dess dimensioner.

  • Kraftig vind i kustnära områden kan t ex pressa det flytande taket och tätningen i en viss riktning. Tätningen behöver då vara dimensionerad för att klara förflyttningen och säkerställa att tätningen fortsatt sluter helt tätt mot mantelytan.
  • Värme och direkt sol ökar avdunstningen och det är viktigt att cisternen är målad i så ljus färg som möjligt för att minimera mängden utsläpp.