Tanklagringsutrustning

Är det en öppen eller sluten cistern?

En stor skillnad mellan en öppen och en sluten cistern är dess konstruktion, samt påverkan av väder och vind.

Kunskapsbanken Oppna och slutna cisterner

Sluten cistern

En sluten cistern, dvs en cistern med tak, har inte problem med att vatten tränger in i cisternen eller att snö tynger ner det flytande taket. Detta leder till att man i en sluten cistern använder sig av ett flytande tak som är tunt och oftast tillverkat i aluminium.

Själva tätningsmaterialet runt det flytande taket är tillverkat i ett lättviktsmaterial, pga att tätningen inte kommer att utsättas för större yttre påfrestningar. Det tunna flytande taket ger mindre utrymme för en tätning, vilket medför att det är viktigt att tätningen i en sluten cistern inte bygger för mycket på höjden. En väl designad tätning för en sluten cistern säkerställer maximal mängd lagrad produkt.

Öppen cistern

En öppen cistern är konstruerat med ett flytande ståltak och för det krävs en robustare tätning. Det finns en mängd olika typer av flytande ståltak för öppna cisterner och det är viktigt att välja rätt typ av tätning och rätt material för ett specifikt ståltak. Förutom att tätningen ska vara anpassad till en viss typ av flytande tak, behöver tätningen också klara av yttre påverkan av vind, regn och snö.