Tankrengöringsmaskin BETE HydroWhirl Orbitor 100 för kraftfull och effektiv rengöring av större tankar

Pisarakoon vaikutus suihkutusprosessiin

Droppstorleken är ofta kritisk för en optimerad sprayprocess. Många processer, till exempel gaskylning och gasskrubbning, är beroende av att maximal total vätskeyta exponeras i gasströmmen. Vätskan behöver då fördelas i så små droppar som möjligt för att skapa ett optimerat resultat.