Pisarakoon vaikutus suihkutusprosessiin

Droppstorleken är ofta kritisk för en optimerad sprayprocess. Många processer, till exempel gaskylning och gasskrubbning, är beroende av att maximal total vätskeyta exponeras i gasströmmen. Vätskan behöver då fördelas i så små droppar som möjligt för att skapa ett optimerat resultat.