Suuttimet & suutinasennelmat

Vad är en dysa?

En dysa är en komponent designad för att sprida vätska på ett kontrollerat och förutbestämt sätt. Dysor används i många olika processer inom industrin för att styra en vätskas flöde, riktning och spridning, under ett visst tidsintervall. Även storleken på de droppar som sprayen innehåller har stor betydelse för att vissa processer ska fungera effektivt och för att uppnå ett önskat resultat.

Exempel på industriella processer där spraydysor spelar en avgörande roll är kylning, rengöring, befuktning, dammbekämpning och brandbekämpning.

BETE dysor och spraysystem används för industriella sprayprocesser inom en mängd olika industrier

Så här skapas dysans spray

Sprayen skapas i en process som innebär att vätska passerar genom dysan och i den processen omvandlas vätskan till små droppar som lämnar dysan i form av en spray, på ett kontrollerat sätt. Flöde och tryck är två viktiga parametrar i denna process. Här är en förenklad förklaring av hur det går till:

Inlopp: Trycksatt vätska (vatten, kemikalier eller andra vätskor) strömmar in i spraydysan genom ett inloppshål.

Passage: Inuti dysan är det ofta en trång passage eller förträngning. Denna förträngning accelererar vätskans flöde och ökar dess hastighet.

Tryckfall: När vätskan strömmat igenom förträngningen sker ett tryckfall. Detta tryckfall är en kritisk faktor för att skapa en spray.

Vätskan bryts upp i droppar: Tryckfall och vätskans höga hastighet gör att vätskan sönderfaller till små droppar när den passerar utloppshålet. Olika typer av dysor skapar droppar i olika storleksintervall. Droppstorlek kan vara helt avgörande för att vissa processer ska fungera effektivt.

Utlopp: Sprayen lämnar dysan genom ett utloppshål och riktas mot det avsedda målet. Utloppshålets utforming bestämmer också sprayens riktning och hur bred sprayvinkeln blir för en specifik dysmodell.

Spraybild: Dysans design och konstruktion, såsom form, storlek och eventuell insats, påverkar hur själva spraymönstret kommer att se ut. Spraymönstret kan t ex vara en fin vätskedimma, en konformad spray, en rak stråle eller en spray formad som en solfjäder.

Det är viktigt att notera att spraydysor finns i många olika utföranden, var och en optimerad för specifika applikationer. Spraybild och droppstorlek är avgörande för att säkerställa sprayens effektivitet i olika industriella processer. Önskad flödeshastighet, sprayvinkel (mellan 0° och 360°) och droppstorlek bestäms av vilken typ av dysmodell man väljer, samt trycket på den vätska som kommer in genom dysans inloppshål. Vätskans sammansättning (t ex viskositet) och förekomsten av partiklar påverka också sprayen.

Exempel på dysmodeller och spraymönter

Här visas några exempel på olika dysmodeller och spraymönster – dimma, flatstråle, fullkon, fullkon (spiraldysa), hålkon och 360° (för rengöring av tankar).

YouTube video
YouTube video
YouTube video
YouTube video
YouTube video
YouTube video

Välj rätt typ av spraydysa

Varje typ av dysa har ett specifikt flöde, spraybild och droppstorlek. Här är några punkter som kan vara bra att gå igenom för att kunna välja rätt dysa och på så sätt säkerställa att sprayprocessen kommer att fungera effektivt.

  1. Vilken är dysans och sprayprocessen funktion?
  2. Mikä pisarakoko sopii prosessiin parhaiten?
  3. Mikä pinta suihkutuksen tulee peittää? Mihin suutin sijoitetaan?
  4. Mikä virtaus halutaan? Mikä on käytettävissä oleva paine?
  5. Minkä tyyppistä nestettä ruiskutusprosessissa käytetään?
  6. Pääsevätkö ulkoiset tekijät vaikuttamaan suuttimen suihkuun?
  7. Mikä materiaali soveltuu parhaiten tarkoitukseen?

Användningsområden av dysor inom industrin

Dysor används i princip inom alla typer av industrier i en mängd olika processer. Nedan listas ett urval av tillämpningsområden:

Kylning: Industrier som t ex stålproduktion och kraftvärmeverk använder spraydysor för att kyla utrustning och processer. De kan användas i kyltorn, luftkonditioneringssystem och andra industriella kylprocesser för att avleda värme och upprätthålla rätt driftstemperatur.

Rengöring och desinfektion: Spraydysor används i industriella rengöringsprocesser för att ta bort smuts och föroreningar från utrustning, ytor, kärl, livsmedel, m.m.

Befuktning: I verksamheter där det är viktigt att bibehålla specifika luftfuktighetsnivåer, som i textilindustrin, växthus eller lagerlokaler, används dysor för att skapa en fin dimma som tillför fukt i luften.

Ytbehandling och målning: Spraydysor används ofta inom t ex fordonsindustrin och byggsektorn för att applicera färg, lack eller beläggningar på ytor. De säkerställer en jämn och kontrollerad applicering av vätskan.

Dammbekämpning: Verksamheter som genererar luftburet damm och partiklar, som gruvdrift, materialhantering och byggsektorn, använder spraydysor för att minska mängden damm genom att kontrollerat spraya vatten eller andra tillsatsämnen för att förhindra att partiklar blir luftburna.

Kemisk bearbetning: Inom kemisk tillverkning används dysor för att blanda och sprida kemikalier i olika processer i syfte att säkerställa precisa och effektiva kemiska reaktioner.

Livsmedels- och dryckestillverkning: Dysor används inom livsmedels- och dryckesindustrin för processer som flaskrengöring, sterilisering, smörjning, befuktning, beläggning och tankrengöring.

Läkemedel: Inom läkemedelstillverkning används dysor med hög precision för att belägga piller eller tabletter med aktiva ingredienser.

Brandbekämpning: Spraydysor används i brandskyddssystem, såsom sprinklers och s k delugesystem, för att sprida vatten eller brandbekämpningsmedel vid en brand för att kontrollera och släcka lågorna.

Skumkontroll: Skum kan tas bort i olika processer genom att spruta vätska över ytan på en tank, kärl eller damm.

Tankomrörning: Omrörardysor används i processer där det är nödvändigt att en tank eller kärls innehåll blandas eller hålls suspenderat.

Underhåll av dysor

För att en sprayprocess ska fungera effektivt och så som det är tänkt för att uppnå ett önskat resultat bör man regelbundet rengöra dysorna och regelbundet inspektera hela spraysystemet. Igensättning, skador, slitage och korrosion gör att dysan inte sprayar optimalt, vilket påverkar hela sprayprocessen och kan leda till oplanerade driftstopp, försämrad process- och produktkvalitet och ökade driftkostnader. Underhållsprogram dysor »

Vi hjälper till att förbättra era sprayprocesser!

Du kan kontakta en av våra experter på dysor om du vill diskutera sprayprocesserna i er verksamhet. Ett förslag är att boka ett webbmöte där ni går igenom eventuella problemställningar, diskuterar förslag på olika förbättningsåtgårder, m.m. Vi besöker också gärna er verksamhet om du föredrar det.