Suuttimet & suutinasennelmat

Underhållsprogram för dysor och spraysystem

Dysan är ofta en liten komponent i komplexa processer, men dess betydelse och prestanda är helt avgörande för att processen ska fungera som det är tänkt. Genom regelbunden inspektion och underhåll med avseende på slitage, igensättning och eventuella skador går det att förebygga kostsamma oplanerade driftstopp, samt säkerställa processens effektivitet. De flesta sprayproblem kan undvikas genom att följa ett enkelt underhållsprogram – visuell inspektion, rengöring, regelbundet byte av dysor, m.m.

Bevakning, inspektion och underhåll

Spraysystemets olika komponenter är beroende av varandra

Dysor är komponenter designade med hög precision och med ett högt teknikinnehåll, i syfte att skapa en spray för en specifik sprayprocess, som t ex kylning, ytbehandling eller rengöring. Spraymunstyckets kvalitet säkerställer att hela spraysystemet beståendes av flera komponenter (pumpar, filter, ventiler, rör) fungerar effektivt och så som det är tänkt.

Slitage och igensättning

Skador, slitage, korrosion eller igensättning påverkar inte bara dysans prestanda, utan det påverkar också de andra komponenterna i spraysystemet, vilket kan leda till ökade energikostnader, slöseri med resurser och oplanerade, kostsamma driftstopp.

Underhållsprogram för dysor och spraysystem

Ett regelbundet underhållsprogram av sprayprocessen är viktigt för att undvika oplanerade driftstopp, ökad vätskeförbrukning, höga energikostnader, m.m. Förändringar i sprayprocessen kan även leda till försämrad kvalitet på ert företags processer och produkter.

1. Regelbunden rengöring, underhåll och byte av dysor

 • Blötläggning och tvättning med lämpliga rengöringsvätskor är den bästa metoden att rengöra utan att skada dysan.
 • Rengör alltid dystippen med ett mjukt föremål, som t ex en rengöringsborste.
 • Använd aldrig vassa instrument eller verktyg för att rengöra dysan. Även en liten skada i dysöppningen kommer att resultera i en  försämrad sprayprestanda.
 • Ultraljudstvätt kan vara en bra lösning för att rengöra små dysor och små dysöppningar.
 • Byt ut dysor som visar tecken på slitage, skada eller korrosion.

2. Visuell inspektion av dysan

En visuell inspektion av dysan kan påvisa tecken på skador som kan ha uppstått under installationen eller under den dagliga driften. Även slitage och korrosion kan i många fall upptäckas genom en snabb visuell inspektion.

3. Visuell inspektion av spraybilden

En ojämn spraybild, koncentration av flöde i en viss del av sprayen, förändrad sprayvinkel, m.m. är alla tecken på att dysans prestanda är försämrad och att dysan inte sprayar så som planerat.

FLATSTRÅLEDYSA

Normal spraybild

Försämrad spraybild

Tecken på dålig prestanda

 • Centrerat flöde
 • Minskad sprayvinkel

FULLKONSDYSA

Normal spraybild

Försämrad spraybild

Tecken på dålig prestanda

 • Ökad koncentration av vätska i mitten av konen
 • Minskad sprayvinkel

HÅLKONSDYSA

Normal spraybild

Försämrad spraybild

Tecken på dålig prestanda

 • Ojämn spraybild
 • Varierande flöde

4. Mätning och övervakning av flöde och tryck

Flödeshastighet och difttrycksfall över dysan är direkt relaterade parametrar, Om dessa värden förändras kan det vara en indikation på ett problem som t ex att dysan har satt igen eller att dysan är sliten eller skadad. Därför är det bra att regelbundet kontrollera flöde och tryck.

5. Övervakning av sprayprocessens prestanda och effektivitet

Förändringar i systemets övergripande prestanda, såsom temperatur, föroreningsnivåer och spraytäckning, kan vara ett tecken på att dysorna är skadade, slitna eller igensatta.

 

BYT ALLTID UT DYSOR SOM VISAR TECKEN PÅ SLITAGE, SKADA eller KORROSION!

Exempel på hur slitage och korrosion kan påverka det totala flödet i en sprayprocess

Här är ett exempel på hur mycket flödet i en specifik sprayprocess kan öka pga slitage av dysan.

 • 10% ökning av dysans öppningshål kan medföra en ökning på 20% av det totala flödet.
 • 20% ökning av dysans öppningshål kan medföra en ökning på 50% av det totala flödet.
Totalt flöde för 20 st BETE-dysor TF56XPN @ 1,4 bar
Slitage dysans utloppshål Totalt flöde (l/min)
Ny 6 904
10% 8 282 (20% ökat flöde)
20% 10 356 (50% ökat flöde)