Suuttimet & suutinasennelmat

Suuttimien ja suutinasennelmien huolto-opas

Suutin on usein pieni komponentti laajemmassa prosessissa, mutta sen merkitys ja suorituskyky ovat ehdottoman tärkeitä, jotta prosessi toimisi tarkoitetulla tavalla. Säännöllinen tarkastus ja huolto kulumisen, tukkeutumisen ja mahdollisten vaurioiden osalta ehkäisee kalliita suunnittelemattomia seisokkeja, ja varmistaa prosessin tehokkuuden. Useimmat ongelmat voidaan välttää noudattamalla yksinkertaista huolto-ohjelmaa - silmämääräinen tarkastus, puhdistus, säännöllinen suuttimen vaihto jne.

Seuranta, tarkastus ja huolto

Suihkutusjärjestelmän osat toimivat yhdessä

Suuttimet ovat tarkkuudella ja laajalla teknisellä tietämyksellä suunniteltuja komponentteja, joiden on tarkoitus luoda suihku tiettyä suihkutusprosessia, kuten jäähdytystä, pintakäsittelyä tai puhdistusta varten. Suuttimen laatu varmistaa, että koko useista komponenteista koostuva järjestelmä (pumput, suodattimet, venttiilit, putket), toimii tehokkaasti ja tarkoitetulla tavalla.

Kuluminen ja tukkeutuminen

Vauriot, kuluminen, korroosio tai tukkeutuminen eivät vaikuta ainoastaan suuttimen suorituskykyyn, vaan myös järjestelmän muihin komponentteihin, mikä voi johtaa suurempiin energiakustannuksiin, resurssien tuhlaamiseen ja suunnittelemattomiin, kalliisiin tuotantoseisokkeihin.

Esimerkki siitä, miten kuluminen ja korroosio voivat vaikuttaa suihkutusprosessin virtaukseen

 

Tässä esimerkissä verrataan kolmea eri virtausta omaavaa TF56XPN-spiraalisuutinta kulumisen vaikutuksien osoittamiseksi. Esimerkki kuvaa 20 kpl TF56XPN-suuttimista koostuvan suutinasennelman kokonaisvirtausta. Jos suuttimen aukko kuluu 10 % eroosion vuoksi, virtaus kasvaa 20 %. Jos suuaukko kuluu 20 %, vedenkulutus kasvaa 50 %.

 

Suuttimien ja suutinasennelmien huolto-opas

Säännöllisellä huolto-ohjelman noudattamisella vältetään suunnittelemattomat tuotantoseisokit, lisääntynyt nesteen kulutus, korkeat energiakustannukset jne. Suihkutusprosessissa tapahtuvat negatiiviset muutokset voivat myös heikentää yrityksesi prosessien ja tuotteiden laatua.

1. Suuttimien säännöllinen puhdistus, huolto ja vaihto

 • Liotus ja pesu asianmukaisilla puhdistusnesteillä on paras tapa puhdistaa suutin vahingoittamatta sitä.
 • Puhdista suuttimen kärki aina pehmeällä välineellä, kuten puhdistusharjalla.
 • Älä koskaan käytä teräviä välineitä tai työkaluja suuttimen puhdistamiseen. Pienikin vaurio suuttimen suuaukossa heikentää suihkutustehoa.
 • Ultraäänipuhdistus voi olla hyvä ratkaisu pienten suuttimien ja -suutinaukkojen puhdistamiseen.
 • Vaihda suuttimet, joissa on merkkejä kulumisesta, vaurioista tai korroosiosta.

2. Silmämääräinen tarkistus

Suuttimen silmämääräinen tarkastus voi paljastaa merkkejä vaurioista, joita on saattanut syntyä asennuksen tai päivittäisen käytön aikana. Kuluminen ja korroosio voidaan myös monesti havaita nopealla silmämääräisellä tarkastuksella.

3. Suihkutuskuvion silmämääräinen tarkistus

Epätasainen suihkutuskuvio, virtauksen keskittyminen tiettyyn suihkun osaan, suihkutuskulman muutos jne. ovat kaikki merkkejä siitä, että suuttimen suorituskyky on heikentynyt ja että suutin ei toimi tarkoitetulla tavalla.

VIUHKASUUTIN

Normaali suihkutuskuvio

Poikkeava suihkutuskuvio

Merkkejä suuttimen heikentyneestä toimintakyvystä

 • Virtauksen keskittyminen
 • Pienentynyt suihkutuskulma

TÄYSKARTIOSUUTIN

Normaali suihkutuskuvio

Poikkeava suihkutuskuvio

Merkkejä suuttimen heikentyneestä toimintakyvystä

 • Nesteen keskittyminen kartion keskelle
 • Pienentynyt suihkutuskulma

ONTTOKARTIOSUUTIN

Normaali suihkutuskuvio

Poikkeava suihkutuskuvio

Merkkejä suuttimen heikentyneestä toimintakyvystä

 • Epätasainen suihkutuskuvio
 • Vaihteleva virtaus

4. Virtauksen ja paineen mittaus ja tarkkailu

Suuttimen virtausnopeus ja painehäviö ovat suoraan toisiinsa liittyviä parametreja, ja jos nämä arvot muuttuvat, se voi olla merkki ongelmasta, esimerkiksi tukkeutuneesta, kuluneesta tai vaurioituneesta suuttimesta. Siksi on hyvä tarkistaa virtaus ja paine säännöllisesti.

5. Suihkutusprosessin suorituskyvyn ja tehokkuuden seuranta

Muutokset järjestelmän yleisessä toiminnassa, kuten lämpötilassa, epäpuhtauksien määrässä ja suihkutuksen kattavuudessa voivat viitata siihen, että suuttimet ovat vaurioituneet, kuluneet tai tukkeutuneet.

 

VAIHDA AINA SUUTTIMET, JOISSA ON MERKKEJÄ KULUMISESTA, VAURIOISTA TAI KORROOSIOSTA!