Tankrengöringsmaskin BETE HydroWhirl Orbitor 100 för kraftfull och effektiv rengöring av större tankar

Säiliönpesutuotteet

Minkälainen säiliö on kyseessä? Ovatko piirustukset saatavilla?

Säiliön muotoilulla on merkitystä kahdellakin tapaa. Niin säiliön mitat ja muoto kuin säiliön sisällä ja sen vieressä olevat muut komponentit ja osat vaikuttavat oikean ratkaisun valintaan. Piirustuksista voi olla paljon apua säiliönpesulaitteiden sijainnin suunnittelussa.

Säiliön puhdistus Tietopankki

Säiliön mitat ja muoto

Halkaisija ja korkeus

Tieto säiliön halkaisijasta on tärkeä sen varmistamiseksi, että säiliönpuhdistussuutin pystyy tuottamaan riittävän heittopituuden ja voiman/energian säiliön pinnan tehokkaaseen puhdistamiseen. Myös korkeus on tärkeä, sillä etäisyys ei saa olla liian suuri. Kaksi säiliötä, joilla on sama halkaisija mutta eri korkeus saattavat vaatia kaksi täysin erilaista ratkaisua halutun tuloksen saavuttamiseksi.

Muoto

Säiliö voi olla sen muotoinen, että pesusuutinsuihkujen kulma säiliön pintaa vasten vaihtelee suuresti, mikä puolestaan voi vaikuttaa pesutulokseen säiliön eri osissa.

Säiliön sisällä ja sen vieressä olevat komponentit ja osat

Säiliön sisällä olevat läpiviennit, sekoittimet, sekoittimet, putket jne. vaikuttavat siihen, minkä tyyppinen säiliönpuhdistussuutin on sopiva, sekä siihen, kuinka monta suutinta tarvitaan hyvän tuloksen aikaansaamiseksi. Myös suuttimien oikea sijoittelu on tärkeää.

Sekoittajat ja sekoittimet

Jos säiliön keskelle on asennettu sekoitin, tarvitaan usein kaksi säiliön puhdistussuutinta, yksi sekoittimen kummallekin puolelle. Joskus on hyödyllistä asentaa lisäksi staattisia suuttimia sen varmistamiseksi, että säiliön vaikeasti saavutettavat alueet tulevat varmasti puhtaiksi.

Läpiviennit

Läpiviennit aiheuttavat usein varjostusongelmia, jolloin paras ratkaisu on asentaa säiliöön useita säiliönpesusuuttimia.

Putkiliitännät ja säiliön suuaukko

Putkiliitäntöjen määrä ja koko sekä säiliön suuaukon koko ovat tärkeitä ottaa huomioon, sillä ne vaikuttavat säiliönpesusuuttimen tyypin ja koon valintaan.

Säiliön tyhjennysnopeus

Säiliön tyhjennysnopeus on tärkeää tietää, jotta säiliön pohjalle ei kerry pesunestettä, joka vaikuttaa pesutulokseen.