Hätäsuihkut

Veden lähde paikassa, johon hätäsuihkulaitteet on tarkoitus sijoittaa? Huuhteluajat? Veden laatu?

Vedensaanti, suositellut huuhteluajat, lämmitetyn veden saatavuus ja veden laatu ovat tärkeitä tekijöitä, jotka on otettava huomioon, kun valitaan hätäsuihkuvarusteita.

Vedensaanti

Hätäsuihkulaitteet, joissa on kiinteä yhteys juomavesiverkostoon, ovat usein paras valinta. Se mahdollistaa pitkän huuhteluajan jatkuvalla virtauksella. Joskus työmaalla ei kuitenkaan ole saatavilla juoksevaa vettä, jolloin on mahdollista asentaa säiliöllisiä hätäsuihkuja tai siirrettäviä hätä- ja silmäsuihkuja.

Vesijohtoon liitetyt hätäsuihkut ja silmänhuuhtelulaitteet tarvitsevat tietyn vedenpaineen toimiakseen valmistajan määritysten mukaisesti.

Hyvä vedenlaatu

Hätäsuihku tai silmänhuuhtelu on liitettävä hyvälaatuiseen veteen eli tavalliseen juomaveteen. Ei ole esimerkiksi suositeltavaa liittää hätäsuihkua niin sanottuun teollisuusveteen.

Huuhteluajat ja lämmitetty vesi

- Silmäsuihkuille sovelletaan seuraavaa:

  • Syövyttävän aineen roiskuminen silmään - huuhtele välittömästi pehmeällä vesisuihkulla tai silmänhuuhtelulla vähintään 15 minuutin ajan.
  • Ärsyttävän aineen roiskuminen silmään - huuhtele välittömästi pehmeällä vesisuihkulla tai silmänhuuhtelulla vähintään 5 minuutin ajan.
  • Veden lämpötilan tulisi olla 20ºC - 30ºC.
  • Luotettava lämpötilan valvonta on tärkeää, jotta voidaan estää painehäviöstä tai kylmän veden menetyksestä johtuva ylikuumeneminen.
  • Silmähuuhtelulaitteiden virtausnopeudet ja huuhteluajat on ilmoitettu eri tuotteiden teknisissä tiedoissa.

- Hätäsuihkuille sovelletaan seuraavaa:

  • Suihkun ja vesimäärän on oltava riittävän suuri, jotta koko vartalo peittyy suurella vesimäärällä muutamassa sekunnissa.
  • Pitkää huuhteluaikaa tarvitaan usein lisävammojen estämiseksi ja kivun lievittämiseksi. Pitkittyneen suihkuttelun kestämisen helpottamiseksi suositellaan, että huuhtelu tehdään 30ºC-37ºC asteisella vedellä, kun loukkaantunut henkilö on altistunut ihoa syövyttäville aineille jotka imeytymisen jälkeen aiheuttaisivat myrkytysriskin.
  • Luotettava lämpötilan valvonta on tärkeää, jotta voidaan estää painehäviöstä tai kylmän veden menetyksestä johtuva ylikuumeneminen.
  • Hätäsuihkujen ja säiliöhätäsuihkujen virtausnopeudet ja huuhteluajat on ilmoitettu eri tuotteiden teknisissä tiedoissa.

Kiinteät laitteet, joissa on lämmitettyä vettä, on huuhdeltava päivittäin, jotta estetään bakteerien kuten Legionellan ja Pseudomonasin kasvun riski. Jos hätäsuihkulaitteissa käytetään vettä säiliöstä, on suositeltavaa lisätä antibakteerista nestettä tai tabletteja bakteerien kasvun estämiseksi. Legionellabakteerien kasvu tapahtuu pääasiassa lämpötila-alueella 20-45 °C.