Suuttimet & suutinasennelmat

Mikä pisarakoko sopii prosessiin parhaiten?

Pisarakoko on usein kriittinen tekijä suihkutusprosessin optimoinnissa. Monien prosessien, kuten kaasun jäähdytyksen ja -puhdistuksen, onnistuminen on riippuvainen siitä, että nesteen kokonaispinta-ala on mahdollisimman suuri. Kokonaispinta-alan maksimoimiseksi neste on jaettava suureksi määräksi pieniä pisaroita. Toiset prosessit saattavat sen sijaan vaatia suuria pisaroita halutun tuloksen saavuttamiseksi, esimerkiksi kun pinta huuhdellaan tai puhdistetaan.

Erilaiset suuttimet luovat suhteessa eri pisarakokoja

Pisarakoko e1649964408802

Pisarakokoon vaikuttavat yleiset korrelaatiot

 • mitä suurempi paine, sitä pienempi pisarakoko.
 • mitä suurempi suihkutuskulma, sitä pienempi pisarakoko.
 • mitä suurempi virtausmäärä tietyllä paineella (suuttimen koko), sitä suurempi pisarakoko.
 • Kun tehdään sumua paineilmalla, pisarakokoa voidaan muuttaa virtausmäärän pysyessä samana muuttamalla paineilman ja nesteen suhdetta. Mitä suurempi ilman ja nesteen suhde on, sitä pienempi pisarakoko on.

Pisarakokojen jakautuminen suihkutuksessa

Suihkutuksessa on monenlaisia pisarakokoja, jotka mitataan mikroneina eli metrin miljoonasosina. Kaikkien pisarakokojen määrittäminen suihkussa on mahdotonta, joten seuraavia määritelmiä käytetään kuvaamaan pisarakokojen jakautumista:

Tilavuus Halkaisija

 • Dv01 - 10% suihkutuksen tilavuusvirrasta koostuu pisaroista, jotka ovat pienempiä kuin Dv01, ja 90% tilavuusvirrasta koostuu pisaroista, jotka ovat suurempia kuin Dv01.
 • Dv05 - on halkaisija, joka jakaa suihkutuksen tilavuusvirran kahteen yhtä suureen osaan. Puolet kokonaistilavuusvirrasta koostuu pisaroista, joiden halkaisija on pienempi kuin Dv05, ja toinen puoli tilavuusvirrasta koostuu pisaroista, joiden halkaisija on suurempi kuin Dv05.
 • Dv09 - 90% suihkutuksen tilavuusvirrasta koostuu pisaroista, jotka ovat pienempiä kuin Dv09, ja 10% tilavuusvirrasta koostuu pisaroista, jotka ovat suurempia kuin Dv09.

Sauterin keskimääräinen halkaisija

 • D32 - sellaisen pisaran halkaisija, jonka tilavuus/pinta-ala-suhde edustaa koko suihkutusta.
 • Sauterin keskimääräinen halkaisija on yksi eniten käytetyistä määritelmistä kuvaamaan suihkutusta erilaisissa prosessilaskelmissa.

Aritmeettinen keskiarvo Halkaisija

 • D10 - Suihkun kaikkien pisaroiden keskimääräinen halkaisija.

Tilavuus Keskihalkaisija

 • D30 - Pisaran halkaisija, jonka tilavuus kerrottuna sumussa olevien pisaroiden kokonaismäärällä vastaa kokonaistilavuutta.
PDF

Ladattavia dokumentteja