Tankrengöringsmaskin BETE HydroWhirl Orbitor 100 för kraftfull och effektiv rengöring av större tankar

Säiliönpesutuotteet

Mikä on säiliöpesun tavoite? Pesuohjelmaan kuluva aika?

Vastaus on usein "Täysin puhdas säiliö mahdollisimman lyhyessä ajassa". Asia ei kuitenkaan ole aina näin yksinkertainen, vaan on useita seikkoja, jotka on tärkeää ottaa huomioon oikeanlaisen ratkaisun valinnassa. Kun pesuprosessi mitoitetaan optimaalisesti, on mahdollista lisätä tehokkuutta, saavuttaa kustannussäästöjä pesunesteen määrän vähenemisen muodossa ja säästää aikaa.

Ensimmäisenä on vastattava seuraaviin kysymyksiin:

  • Tuleeko säiliö pestä 100%:sti, vai riittääkö säiliön huuhtelu erien välillä?
  • Pitäisikö koko säiliö puhdistaa, vai vain osa säiliöstä?
  • Otetaanko tuotetta talteen säiliöstä?
  • Miten tärkeää pesuohjelman kokonaisaika on?

Se, miten säiliön puhdistusprosessi parhaiten optimoidaan, ja mikä tuote on sopivin riippuu liiketoiminnan luonteesta ja sen erityisolosuhteista, ks. alla olevat esimerkit.

Esimerkki 1

Prosessisäiliössä tuotetaan sinistä väriä, ja säiliössä on aina sama sininen väri. Erien välillä on lyhyt aika, joten jäljelle jäävä väri ei ehdi kuivua.

Tässä tapauksessa säiliötä ei tarvitse puhdistaa 100%:sti, koska pieni määrä värijäännöstä ei vaikuta seuraavaan erään. Tällöin voi riittää, että säiliö huuhdellaan erien välillä. Prosessin tehokkuuden maksimoimiseksi erien välinen aika on tässä esimerkissä ehkä tärkeämpi kuin itse pesutulos.

Säiliönpesusuutin, jossa on lyhyt huuhtelusykli ja minimaalinen nesteen kulutus, voi soveltua tähän prosessiin.

Esimerkki 2

Säiliö sisältää arvokasta farmaseuttista tai kemiallista tuotetta. On olemassa vaara, että tuote voi syttyä kuivuttuaan. Tuote on stabiili ainoastaan kosteana tai märkänä.

Tässä tapauksessa voi olla tärkeää ottaa jäljellä oleva tuote talteen säiliöstä. Saattaa myös olla tarpeen kastella säiliö heti erän valmistuttua, jotta varmistetaan, että jäljellä oleva tuote pysyy kosteana syttymisen välttämiseksi.

Säiliönpesusuutin jonka nesteen kulutus on alhainen tekee tuotteen kierrättämisestä edullisempaa. Tässä esimerkissä säiliönpesusuutin täyttää kaksi tehtävää yhdessä pesujaksossa.