Hansa Engineering levererar produkter och lösningar för dysor & spraysystem på den nordiska marknaden.

Pölynhallinta

Pöly aiheuttaa negatiivisia vaikutuksia työntekijöille, yritykselle ja ympäristölle ja voi johtaa vakaviin seurauksiin ja kustannusten kasvuun, jos pölyongelmiin ei puututa asianmukaisesti ja ajoissa.

Pölynhallintaan on olemassa useita ratkaisuja, jotka riippuvat pölylähteestä, ympäristöstä, kiinteän tai siirrettävän ratkaisun asennusmahdollisuuksista, veden saatavuudesta jne. Optimaalisen lopputuloksen varmistamiseksi suosittelemme käyntiä paikan päällä projektin alkuvaiheessa, jossa käymme yhdessä läpi pölyongelman laajuuden, mahdolliset vaatimukset ja toiveet sekä investoinnin tavoitteet.

Miten pölynhallinta vesisumulla toimii?

Tärkein tekijä tehokkaassa pölyn torjunnassa on vesisumu, jonka tehtävänä on kastella ilmassa olevat pölyhiukkaset, jotka painuvat ja putoavat maahan. Samalla vesisumu kostuttaa materiaalin pinnan ja ympäröivän maaperän, mikä estää pölyhiukkasia leviämästä ilmaan. Vesihöyryn määrää säädetään siten, ettei vesi keräänny maahan eikä materiaali kastu liikaa.

Oikea pisarakoko

On tärkeää, että pisarakoko on oikeanlainen. Jos pisara on liian suuri ja liikkuu liian nopeasti suhteessa pölyhiukkaseen, pöly ei sitoudu. Pienempi pisara liikkuu hitaammin ja sitoo pölyn paljon tehokkaammin. Tavanomaiset kastelujärjestelmät tuottavat yleensä suuria, raskaita pisaroita, mikä tarkoittaa, että pölyä ei sidota tehokkaasti.

Erilaiset pölytyypit edellyttävät eri kokoisia pisaroita optimaalisen tuloksen saavuttamiseksi. EmiControlsin kehittyneen venttiiliteknologian ansiosta koneet voivat luoda vesipisaroita 10-100 µm:n alueella (ihanteellinen pölynhallintaan), ja laitteet voidaan konfiguroida pölytyypin ja ympäröivien olosuhteiden mukaan.

Optimaalinen vesimäärä ja vesisumun hajonta

Onko pöly enimmäkseen ilmassa? Pitäisikö prosessissa tai maassa oleva materiaali kastella ennaltaehkäisevästi, jotta pölyä ei pääsisi leviämään ilmassa myöhemmässä vaiheessa? Oikea vesimäärä ja vesisumun hajonta ovat tärkeitä hyvän tuloksen ja tehokkaan pölynhallinnan saavuttamiseksi.

Pölyn määrä ilmassa mitataan yksikössä mg/m³. Yhdessä toimittajamme EmiControlsin kanssa meillä on runsaasti tietoa ja kokemusta siitä, kuinka paljon vettä kuutiometriä kohden tarvitaan pölyn tehokkaaseen torjuntaan eri ympäristöissä.

Mitoitus ja oikean ratkaisun valinta

Jokainen pölyongelma on ainutlaatuinen. Tehokkaimman pölynhallinnan varmistamiseksi on tärkeää ymmärtää, miten eri parametrit vaikuttavat tuotteen ja ratkaisun valintaan.

Sisätiloissa tai ulkona

Sisä- tai ulkotiloissa tapahtuvassa pölyn torjunnassa on otettava huomioon muun muassa lämpötila, tuulen vaikutus ja pölyn tehokkaaseen torjuntaan tarvittava vesimäärä.

Lämpötila

Jos pölyntorjuntaa tehdään kohteissa, joissa on olemassa pakkasriski, järjestelmä on varustettava lämmityssarjalla, joka toimii jopa -10 °C:n lämpötiloissa. Äärimmäisissä olosuhteissa ainutlaatuinen V22Orca-vesitykki toimii jopa -45 °C:n lämpötiloissa.

Tuulen vaikutus

Tuuli ja muu ilman turbulenssi, kuten liikkuvat koneet, voivat vaikuttaa tuloksiin. Siksi on tärkeää harkita, mihin ja miten laitteet sijoitetaan, ja valita sopivin laitetyyppi.

Jos tuuli puhaltaa useasti tietystä suunnasta, kiinteä asennus voi olla parempi vaihtoehto. Jos tuulen suuntaa kuitenkin vaihtelee, voi olla suositeltavaa valita liikuteltava laite pölynhallinnan tehokkuuden maksimoimiseksi. Tuulen vaikutusta on mahdollista vähentää myös sijoittamalla järjestelmä lähelle pölylähdettä.

Veden määrä

Sekä sisätiloissa että ulkona riskinä voi olla liika veden määrä. Tämä voi johtaa mahdolliseen turvallisuusriskiin jään muodostumisen vuoksi, tai käsiteltävä materiaali kastuu liikaa. Siksi on erittäin tärkeää mitoittaa järjestelmä paikan päällä vallitsevien olosuhteiden mukaan, ja pystyä säätelemään veden määrää tarpeen mukaan.

Pölyongelma yhdessä pisteessä tai laajemmalla alueella

Laitteita valittaessa on tärkeää tietää, onko käsiteltävä alue tietyssä kohdassa, vai laajemmalla alueella.

Tietty kohta

Jos pölyongelma kohdistuu tiettyyn alueeseen esimerkiksi siirtokuormauspaikoilla, kaatopaikoilla tai murskaamoissa, pölyä torjutaan yleensä lähellä pölylähdettä. Tällöin suositeltava ratkaisu on liikkuva pölynhallintalaite (L3) tai H2-komponenteista tai DustFlexistä rakennettu lähelle pölynlähdettä asennettava järjestelmä.

Suurempi alue

Kun pölyä on hallittava laajemmalla alueella, vesitykit (V7, V12S, V22), joiden kantama voi olla jopa 90 metriä, ovat usein toimiva ratkaisu.

Kiinteä tai siirrettävä asennus

Mikä on toiminnan luonne ja tilanne itse pölylähteen ympärillä? Tuulen vaikutus? Onko alueella koneita, henkilöstöä ja ajoneuvoja? Muut mahdolliset turvallisuusriskit?

Asennustyyppi ja laitteiden sijainti on tärkeää ottaa huomioon optimaalisen tuloksen saavuttamiseksi. Jos pölylähde on tietyssä kohdassa, kiinteä asennus on yleensä sopivin. Joissakin organisaatioissa pölyn lähde siirtyy jatkuvasti, jolloin valitaan siirrettävä ratkaisu.

Vesitykit voidaan varustaa toimintaympäristöön sopivilla erityyppisillä alustoilla. Vesitykki voidaan esimerkiksi sijoittaa hissin päälle, jotta se ei ole koneiden ja henkilöstön tiellä. Myös perävaunu voi olla hyvä ja edullinen ratkaisu, jotta laitetta voidaan helposti siirtää pölynhallintatarpeen sijainnin mukaan.

Alusta

Hissi

Perävaunu

Onko sähköä ja vettä saatavilla?

Jos pölyntorjunta-alueella ei ole sähköä tai vettä saatavilla, on liikkuva ratkaisu vesisäiliöllä ja/tai generaattorilla hyvä vaihtoehto.

Tyypillisiä käyttökohteita ovat rakennustyömaat, purkutyömaat, louhokset, avolouhokset ja muut käyttökohteet, joissa sähköä ja vettä ei ole saatavilla, tai niiden toimittaminen on vaikeaa ja kallista.

Hallinta ja valvonta

Ohjausjärjestelmää valittaessa huomioon otettavia tekijöitä ovat muun muassa laitteiden saavutettavuus käytön aikana ja työturvallisuus. Monissa tapauksissa koko järjestelmän automaattinen ohjaus ja valvonta CURT Management -ohjelmiston avulla voi säästää kustannuksia ja lisätä turvallisuutta.

Manuaalinen ohjaus ohjauspaneelin kautta

Laitteita voidaan helposti ohjata manuaalisesti erittäin käyttäjäystävällisen ohjauspaneelin kautta, katso video.

YouTube video

Kaukosäädin

Kaukosäätimellä tapahtuva ohjaus voi olla hyvä vaihtoehto esimerkiksi silloin, kun laitteeseen on vaikea päästä käsiksi käytön aikana, tai puhtaasti turvallisuussyistä.

Kaukosäädin:

  • on erittäin käyttäjäystävällinen, ja painikkeiden symbolit ovat selkeät.
  • suuri hätäpainike
  • kadonnut kaukosäädin voidaan helposti korvata uudella ID-avaimen avulla.
  • toimitetaan suojakotelon kanssa

CURT - Automaattinen valvonta- ja seurantaohjelma

CURT on hallintaohjelmisto, joka valvoo kaikkia pölynhallintalaitteita ja ohjaa koko järjestelmää reaaliajassa.

Paikoissa joissa on säännöllisesti pölyä voidaan tietoja (kuten sää, pölyn määrä ilmassa ja aika) käyttää määrittämään automaattisesti milloin järjestelmän pitäisi olla toiminnassa ja miten sitä tulisi ohjata.

Hyötyjä on monia: henkilökunnan ei esimerkiksi tarvitse olla jatkuvasti paikalla ja käyttää aikaa laitteiden kytkemiseen päälle ja pois päältä. Tämä on myös turvallisuuskysymys. Automaattisella ohjauksella säästetään myös kustannuksissa, koska järjestelmä on käynnissä vain silloin, kun pölynhallinta on tarpeen.

Projektin läpikäynti ja ratkaisuehdotus

Optimaalisen ratkaisun tarjoamiseksi on tärkeää käydä jo varhaisessa vaiheessa projektia huolellisesti läpi eri tekijöitä, kuten investoinnin tavoite ja mahdolliset vaatimukset ja toiveet, jotka vaikuttavat ratkaisun ja tuotteen valintaan.

 

TKK Hansa Engineering Oy
Tuomas Keski-Korsu Suuttimet ja suutinasennelmat, Säiliönpesu, Pölynhallinta, Hätäsuihkut, Säiliötekniikka Autan mielelläni oikean tuotteen valinnassa, ja tarjoan ratkaisuehdotuksia! Tavataan verkkotapaamisessa, tai paikan päällä tapahtuvan vierailun merkeissä. Voit tietenkin myös soittaa tai lähettää meille sähköpostia.

- Aloituskokous on tärkeä, jotta voidaan määritellä erilaisia tuotteiden ja ratkaisujen valintaan vaikuttavia tekijöitä mahdollisimman tehokkaiden ja kestävien tuloksien aikaansaamiseksi. Aloituskokous voidaan järjestää verkkokokouksena tai vierailuna paikan päällä riippuen siitä mitä haluatte. Teemme teille aloituskokouksen yksityiskohdista ja tiedoista koosteen jonka käymme yhdessä läpi varmistaaksemme, että olemme samaa mieltä projektin laajuudesta ja tavoitteista.

Seuraavassa vaiheessa esitämme ratkaisuehdotuksen, jossa keskitytään toimintoihin, käyttöikään, laatuun, materiaalivalintoihin, käyttö- ja ylläpitokustannuksiin sekä ympäristövaikutuksiin. Tavoitteenamme on toimittaa kestävä ratkaisu, joka luo lisäarvoa sinulle asiakkaana.

PDF

Ladattavia dokumentteja

YouTube video
YouTube video
YouTube video
YouTube video