Tanktätningar och flytande tak Imhof Tank Technik

Säiliötekniikka

IMHOF Tank-Technik on toimittanut 30 vuoden aikana yli 3000 tiivistettä Eurooppalaisille asiakkaille Katso tästä referenssilista. Yhdessä Imhofin kanssa tarjoamme turvallisia, korkealaatuisia tuoteratkaisuja ympäristönäkökulma sekä pitkä käyttöikä huomioiden.

IMHOFin tuotevalikoimasta löytyvät mm.

Tehdas- ja varastoalueilla ympäri maata on suuri määrä varastosäiliöitä täynnä haihtuvia, ympäristölle haitallisia nesteitä. Nämä aineet päätyvät usein kaasuuntumisen takia ulos säiliöstä aiheuttaen ongelmia ympäristölle.

Päästöjen vapautuminen johtuu usein huonosti toimivasta kelluvakattoisen säiliön reunatiivisteestä. Kyseessä ovat usein vanhan tekniikan mukaan toteutetut katot, joissa käytettiin yksinkertaista tiivistystä katon ja säiliön seinän välissä. Tämän lisäksi mahdollisia syitä ovat esimerkiksi huonolaatuinen tiivistemateriaali tai kohteeseen huonosti soveltuva tiivistemalli. Sää- ja tuuliolosuhteet sekä säiliöiden täyttötiheys vaikuttavat myös päästöihin. Hajuhaitat ovat myös yleinen ongelma, johon ratkaisuna on kaasujen talteenottojärjestelmä.

Nykyään käytetään yleisesti kahta tekniikkaa ongelman poistamiseksi:

  • Kiinteä katto kaasujen talteenotolla
  • Kiinteä katto kelluvalla, tiivisteellisellä sisäkatolla – voidaan kutsua myös passiiviseksi päästöjen estoksi.

Passiivisessa päästöjenhallinnassa käytetään kelluvan sisäkaton yhteydessä tupla- tai triplatiivistystä. Ideana on vaihtaa yksinkertainen tiiviste kaksois- tai kolmoistiivisteeseen, jolloin yhdessä IMHOFin patentoidun tiivistemallin kanssa päästöistä saadaan poistettua 99,5-99,8%.  Suurimmat alan toimijat esim. Shell, Exxon, Preem, St1, Oiltanking, Vopak ja OKQ8 käyttävät nykyään tätä ratkaisumallia.

 

Päästöjen merkittävään vähentämiseen päästään jopa ilman investointia kaasujen talteenottojärjestelmään.

Passiivisen päästöjenhallinnan etuja :

  • huomattavasti pienemmät investoinnit
  • pienemmät käyttö- ja huoltokulut
  • kohonnut käyttöturvallisuus
  • joustavampi säiliön käyttö esim. varastoitavan tuotteen vaihdokset

Nykyiset kasvavat ympäristövaatimukset koskien päästöjen vähentämistä lisäävät yritysten vastuuta säiliöistään. Vaihtamalla nykyiset tiivisteet IMHOFin patentoituihin ratkaisuihin saadaan tiukentuneet määräykset täytettyä nyt ja tulevaisuudessa.

Oikea investointi on taloudellisti kannattava ja luontoa säästävä.

Tuotteet

Downloads

Yhteys