EmiControls H1 Korkeapainesumujärjestelmä

EmiControls H1 on edistyksellinen ratkaisu pölynhallintaan sisä- ja ulkotiloissa. 

H1 on kohteen mukaan mitoitettava, täysin automaattinen pölynhallintajärjestelmä. Yksinkertainen, helppo käyttöönotto ja vähäinen huoltotarve. Samalla laitteistolla voidaan toteuttaa myös hajujen neutralointi käyttämällä sopivaa kemikaalia, tarvittaessa automattisesti toimivana perustuen reaaliaikaiseen kaasuanalyysiin.

Yleisimpiä käyttökohteita ovat kiviaineksen tai kierrätysmateriaalin käsittelyssä käytettävät murskaimet, kuljettimet, risteysasemat ja käsittely/kuormausalueet. Laitteisto voidaan asentaa kiinteästi rakennuksen yhteyteen tai liikkumaan esim. siirrettävän murskaimen mukana. Ohjausmahdollisuuksia on useita, lähtien perustason ohjauspaneelista aina laitoksen ohjausjärjestelmään integroitavaan tietokoneohjaukseen.

Laitteisto muodostaa hienoa vesisumua, jonka pisaroiden kokojakauma painotetaan kohteen pölyn koostumuksen mukaan. Yleisesti käytetään pisarakokoa <10 um sitomaan hienointa pölyä. Alle 10 um:n partikkelit aiheuttavat keuhkosairauksia joutuessaan hengitysilman mukana keuhkoihin ja ovat erityisen haitallisia ihmisen terveydelle.

Sitomalla kohteessa muodostuva pöly (01 – 1000 um) hienolla, tiheällä vesisumulla saadaan työympäristön terveysriskit minimoitua.

H1 – laitteistot soveltuvat myös talvikäyttöön. Saatavilla varusteltuna pakkasolosuhteisiin, kysy lisää referensseistämme!

Ota yhteyttä niin kerromme lisää ratkaisuista ja toteutuksista!

Ota yhteyttä!

Tuotteet

Downloads

EmiControls - Maailman ykkönen pölynsidontatekniikassa

EmiControlsin tuotteet ovat tarkoitettu asiakkaille, jotka haluavat teknisesti korkealaatuisen ja käyttötaloudellisen ratkaisun pölyongelmaansa.

EmiControls on patentoinut suutinpäänsä, jolla varmistetaan toiminnan kannalta tärkeiden asioiden toteutuminen:

  • oikea määräjakauma erikokoisia pisaroita maksimoimaan pölynsidontakyky
  • minimoidaan tuuliolosuhteiden vaikutus
  • muodostetaan yhtenäinen ja tasainen sumu koko heittoetäisyyden matkalle.

EmiControls on osa Techno Alpinia, joka hallitsee yli 90% keinolumen tekoon liittyvien tuotteiden markkinasta maailmanlaajuisesti. Techno Alpin perustetttiin 1990 ja se nousi nopeasti markkinajohtajaksi keinolumilaitteiden osaajana.

Keinolumen tekeminen on teknisesti hyvin monimutkaista ja se vaatii syvää osaamista veden fysikaalisesta käyttäytymisestä erilaisissa ympäristöissä ja olosuhteissa huomoiden esimerkiksi lämpötila, ilmankosteus, korkeus meren pinnasta ja tuuliolosuhteet.

Käyttämällä apuna vahvaa tuotekehitysosaamistaan sekä kokemusta, TechnoAlpin alkoi kehittää tuotteita pölynhallinnan tarpeisiin vuonna 2008 ja tämän luonnollisena jatkumona perusti EmiControlsin vuonna 2011.

Vahva panostus tuotekehitykseen on nostanut EmiControls:in maailman tekniseksi ykköseksi pölynhallintalaitteissa.

Dammbekämpning EMI Controls
Yhteys