DustFXD Dammbekämpning Hansa Engineering

DustFXD

DustFXD on kiinteästi asennettava vesisumuun perustuva järjestelmä paikalliseen pölynsidontaan 

DustFXD on kohteen vaatimusten mukaan koottava järjestelmä. Ominaisuudet ovat yhtenevät DustFlexin kanssa, erona ainoastaan kiinteä asennus kovalla putkella. Käytettävä vesimäärä ja suuttimen muodostama pisarakoko valitaan kohteen vaatimusten mukaan sitomaan tehokkaasti ilmassa leijuva pöly. Parhaaseen lopputulokseen päästään optimoimalla nämä asiat ottaen huomioon hiukkasten partikkelikoko sekä järjestelmän oikea sijoituspaikka.

DustFXD – järjestelmän ominaisuuksia:

 • Kohteen vaatimusten mukaan rakennettava järjestelmä.
 • Pisarakoko ja virtausmäärä ovat vapaasti valittavissa.
 • Toimii vesijohtoverkon paineella, eikä se tarvitse erillistä paineenkorotuspumppua.
 • Järjestelmä voidaan rakentaa myös useampivaiheiseksi:  Tietyssä kohdassa poistetaan leijuva pöly ja prosessin toisessa kohdassa estetään pölyn muodostuminen kostuttamalla suuremalla vesimäärällä.

Esimerkkejä käyttökohteista:

 • Kuljettimet ja materiaalin siirto
 • Kivi- ym. aineksen purkupaikat
 • Sumuverhot ja vesiseinät
 • Alueiden kostutus tai kastelu

Alapuolelta löydät lisätietoa pölynsidontajärjestelmän suunnittelusta ja asioista, jotka vaikuttavat järjestelmän toimintaan.

Soita tai laita viesti niin autamme sinua valitsemaan oikean ratkaisun pölyongelmaasi!

Ota yhteyttä

Sovelluksia, esimerkkejä

X

Poistoilmapesurit

Vi jobbar på för fullt för att färdigställa Hansa Emission.

Tills dess, ring eller mejla så hjälper vi dig!

Haihtumisen vähentäminen varastosäiliöissä

Vi jobbar på för fullt för att färdigställa Hansa Emission.

Tills dess, ring eller mejla så hjälper vi dig!

 

 

Ammoniakin ja hiilidioksidin poisto kaasuvirtauksesta

Vi jobbar på för fullt för att färdigställa Hansa Emission.

Tills dess, ring eller mejla så hjälper vi dig!

NOx- & SO2-poisto

Vi jobbar på för fullt för att färdigställa Hansa Emission.

Tills dess, ring eller mejla så hjälper vi dig!

Pisaranerotus

Vi jobbar på för fullt för att färdigställa Hansa Emission.

Tills dess, ring eller mejla så hjälper vi dig!

Quenching-Kaasunjäähdytys

Vi jobbar på för fullt för att färdigställa Hansa Emission.

Tills dess, ring eller mejla så hjälper vi dig!

Savukaasujen käsittely

Vi jobbar på för fullt för att färdigställa Hansa Emission.

Tills dess, ring eller mejla så hjälper vi dig!

Savukaasujen puhdistus / scrubberit

Vi jobbar på för fullt för att färdigställa Hansa Emission.

Tills dess, ring eller mejla så hjälper vi dig!

Rakennusteollisuus

Meiltä ratkaisut rakennusteollisuuden pölynhallintaan. Uudiskohteet, purkutyömaat, räjäytys, maanrakennus – ota yhteyttä!

Kierrätys ja jätehuolto

Täältä löydät pian lisää tietoa tuotteistamme jätteiden sekä kierrätysmateriaalin käsittelyyn!

Soita tai laita sähköpostia niin ratkaistaan pölyongelmasi!

Kaivosteollisuus

Snart har vi hunnit lägga in information här om dammbekämpning inom gruvindustrin!

Murskaimet ja kuljettimet

Täältä löydät pian infoa ratkaisuista murskaimien ja kuljettimien pölynhallintaan.

Soita tai laita sähköpostia niin ratkaistaan ongelmasi!

Kostutus / Sumutus

Befuktning av olika ytor och utrymmen sker med hjälp av dysor som genererar små droppar i form av en dimma. Vid val av dysa tar man hänsyn till den mängd vatten man vill ha och storlek på vattendropparna.

Exempel på olika användningsområden är:

 • Befuktning papper, flis, virke, m.m.
 • Befuktning av material på transporörer.
 • Befuktning av luft i ventilationskanaler, växthus, m.m.
 • Dammbekämpning

Säiliönpesu / CIP

När man ska välja en produkt för tankrengöring är det viktigt att bl a ta hänsyn till följande faktorer:

 • Storlek och form på kärlet/tanken.
 • Ska kärlet rengöras noggrant eller endast sköljas?
 • Materialval? Vilken typ av rengöringsvätska använder man sig av? Är den korrosiv? Temperatur?
 • Spraybild? 360°, 270°, 180° eller special?
 • Hur ska dysan placeras?
 • Vattenförbrukning?
 • Rengöringstid?
 • ATEX-certifiering?

Vi hjälper gärna till med att ta fram den mest optimala lösningen för er.

Med hjälp av våra leverantörer kan vi även ta fram dysor för speciella applikationer, se Case – SCA Munksund

Jäähdytys

När man väljer en spraydysa för att kylning tittar man först och främst på vad det är man ska kyla ner. Är det luft, komponenter eller annan utrustning? Det som påverkar nerkylningen är dropparnas samlade totala yta, volymen vätska som tillförs och vätskans temperatur. Tillsammans ger dessa faktorer ett mått på den värmeöverföring man kan uppnå. För kylning av luft och ånga använder man sig av dysor som bildar små droppar, t ex dimdysor och XA-dysor. För nedkylning av komponenter är det mer lämpligt att använda sig av spraydysor som ger lite större droppar.

Exempel på olika applikationer:

 • Kylning av komponenter i en tillverkningsprocess.
 • Kylning av livsmedel, kemikalier, etc.
 • Kylning av ventilationsutrustning och kylaggregat.
 • Kyla ner luft och ånga i olika utrymmen och i olika processer.

Pesu ja huuhtelu

Tvättning och spolning kräver i de flesta applikationer oftast en spray med lite större slagkraft, vilket man får med dysor som genererar lite större vätskedroppar. I nästa steg tittar man på vilken typ av spray man är ute efter – t ex flatstråle eller fullkon och hur stor vattenförbrukning man vill ha.

Exempel på olika användningsområden är:

 • Tvättning av sand, grus, krossad sten, m.m.
 • Förbefuktning för dammbekämpning i materialbehållare och omlastningspunkter.
 • Spola och rengöra ytor, gods, maskiner, transportvagnar, etc.
 • Intervallspolning av droppavskiljare, demistrar, siktdukar, m.m.
 • Biltvättar
 • Väg- och gaturengöring
 • Högtryckstvätt

Elintarviketeollisuus

 Inom livsmedelshanteringen används dysor i väldigt många processer, bl a:

 • Befuktning
 • Ytbeläggning
 • Nedkylning
 • Rengöring tankar , kärl, flaskor, m.m.
 • Spraytorkning – bl a mjölk- och äggprodukter
 • Omrörning
 • Renblåsning
 • Tvätt och renspolning
 • Dammbekämpning

Nedan listar vi några av de dysor som används inom livsmedelsindustrin – mejerier, bryggerier, slakthus, djuruppfödning, bagerier, tillverkare av frysta produkter – för att ge några exempel.

Vi har en stor erfarenhet inom området och hjälper gärna till att hitta rätt dysa för er applikation. Ring eller mejla!

Pintakäsittely

Det är viktigt att välja rätt dysa i olika ytbehandlingsprocesser för att få en slutprodukt av hög kvalitet. Dysor används i flera moment i processen förutom själva ytbehandlingen – tvättning, spolning, torrblåsning, omrörning och rengöring av tankar, m.m. Nedan har vi listat olika dysor för olika ändamål.

Några faktorer att ta hänsyn till är:

 • Droppstorlek på sprayen och sprutbild
 • Risk för igensättning
 • Flexibilitet gällande inriktning av dysorna
 • Underhåll och stopptider
 • Materialval – klarar materialet kemikalier och värme?

Vi hjälper gärna till att ta fram rätt lösning för er. Ring eller mejla!

Palosuojaus

Det finns två olika typer av brandskydd. Det ena är att släcka en brand och minska värmeutvecklingen, den andra är att skapa en vattenvägg, vilket skyddar personer, utrustning och byggnader mot värmestrålning.

Exempel på applikationer:

 • Brandskydd – oljeplattformar, fartyg, cisterner, brandfarliga lastnings-/lossningsstationer.
 • Brandskydd – vägtunnlar
 • Brandskydd – lagerlokaler
 • Vattenvägg/Skydd mot värmestrålning – för att skydda personal, skydd för samlingsplatser vid evakuering, utrustning, byggnader och cisterner.

De faktorer man tar hänsyn till är bl a droppstorlek, dropparnas samlade yta och sprayens värmeöverföringsförmåga. TF-dysan och N-dysan är vanliga för många av ovanstående applikationer.

Våra tekniker hjälper gärna till att ta fram rätt dysa för er applikation.

Kaasujen käsittely

Det finns olika processer för att rena gaser från oönskade ämnen, partiklar och odörer och där spraydysor är en viktig del av processen. Dysor används bl a i följande applikationer.

Våtskrubbers

 • Spraytorn – innehåller ett stort antal dysor på lansar i olika nivåer och som sprayar vätska på en uppåtgående gasström. Man använder ett stort antal spraydysor för att maximera antalet droppar som kan kollidera med de oönskade partiklarna i gasströmmen. Man vill också maximera dropparnas yta för att effektivt absorbera gasen. Ju mindre droppar desto effektivare blir processen, men det är viktigt att dropparna är stora nog för att inte föras med gasen ut.
 • Fyllkroppsskrubber (Packed Tower) – Oönskade ämnen tas bort ur gasströmmen genom att ‘tvätta’ gasen i fyllkroppsbäddar för att öka kontaktytan mellan gasen och tvättvätskan. En vanlig och effektiv metod i t ex kraftvärmeverk, tillverkning av pappersmassa, asfalt och konstgödsel och kemikalietillverkning.
 • Effektiva processer för att ta bort odörer.
 • Förslag på dysor: STXP, ST, MP, TH, NC, SC, Spraylansar.

Torrskrubbers

 • Processer där man sprayar t ex kalkslurry i en gasström för att ‘tvätta’ förbränningsgaser innehållande SO2 och HCl
 • Förslag på dysor: SA, XA, WT, WTX, Spraylansar.

Spolning av demistrar

 • För att förhindra igensättning av droppavskiljare och demistrar behöver man spola av dem regelbundet.
 • Förslag på dysor: NC, MP, WL, SC, Spraylansar.

Vi hjälper gärna till med droppstorleksanalyser, beräkningar, m.m. för att hitta rätt dysa för er applikation. Ring eller mejla!

Downloads

Miten suunnittelen optimaalisen pölynsidontaratkaisun?

Pölynsidontajärjestelmän mitoituksessa tärkeintä on määrittää tarvittava pisarakoko mahdollisimman tarkasti kohteen vaatimusten mukaiseksi. Tällöin vesisumu ja pöly yhdistyvät parhaalla tavalla ja lopputulos on pölyvapaa ilma.

Parhaan mahdollisen lopputuloksen aikaansaamiseksi täytyy ottaa huomioon muutama tärkeä seikka:

 • Käsiteltävä materiaali tai paikka, joka on toimenpiteen kohteena
 • Pölyn partikkelikoko
 • Pisaroiden lähtönopeus
 • Suihkutuskuvio
 • Suihkutuskulma
 • Vedenkulutus
 • Laitteiston sijoitus
 • Ilmavirtaukset ja tuuliolosuhteet
 • Mahdollisesti tarvittavat lisäaineet

Joissain sovelluksissa on mahdollista käyttää enemmän vettä eikä muodostuva lieju haittaa. Toinen tapa on käyttää mahdollisimman hienoa sumua sitomaan pöly ilman ylimääräistä prosessia haittaavaa vettä.

Valikoimastamme löytyvät ratkaisut lähes kaikkiin mahdollisiin kohteisiin. Useat tuotteet ovat sovitettavissa tarkasti tarpeen mukaiseksi. Asennus on yksinkertaista, mutta halutessanne hoidamme homman kokonaistoimituksena ja halutessanne huoltosopimuksella.

Soita tai laita viesti niin hoidetaan asia kuntoon. Tulemme myös mielellämme käymään paikan päällä!

Dammbekämpning Hansa Engineering
Yhteys