Skanska – Murskaamon pölynhallinta

Tehtävämme

Skanskan jatkuvan kehityksen periaatteina on olla edelläkävijä työturvallisuuden sekä ympäristönsuojelun alueilla.  Pölynhallinta on osa tätä kokonaisuutta ja nykyiset työympäristöä koskevat määräykset asettavat raja-arvot ilmassa leijuvan kivipölyn määrälle.

Ensimmäisellä käynnillä huomasimme nykyisen puutarhaletkuihin ja tehottomiin suuttimiin perustuvan pölynhallinnan riittämättömyyden. (Lue lisää: Kuinka valitsen oikean pölynhallintajärjestelmän?)

Skanskan kiinnostus asiaa kohtaan oli kova ja he halusivat kuulla miten asia ratkaistaisiin paremman työympäristön aikaansaamiseksi. Vähentynyt pölykuormitus tuo toki mukanaan muitakin etuja, esimerkkinä koneiden ja laitteiden vähentynyt huoltotarve. Tällä on huomattavia tuotannollisia vaikutuksia johtuen laiterikkojen ja huoltojen aiheuttamien tuotantokatkosten vähenemisestä. Yhtenä toiveena tämän lisäksi oli vähentää vedenkulutusta.

"Projektin tulokset olivat erinomaiset ja kaikki tavoitteet saavutettiin"

Projekti aloitettiin Hallsbergin louhoksen murskaamoprosessin läpikäynnillä yhdessä Charlotta Larssonin (Tuotantopäällikkö, Itä) sekä Kjell Normanin (Turvallisuusvastaava, Itä) kanssa. Tämän perusteella Hansa Engineering antoi ehdotuksen soveltuvista laitteista ja niiden sijoittelusta.

Seuraavaksi asennettiin erilaisiin kostutus- ja sumusuuttimiin pohjautuva testilaitteisto valittuihin kohteisiin tuotantoprosessissa. Koekäytön jälkeen tulokset arvioitiin ja niihin perustuen tehtiin säätöjä ja muutoksia optimituloksen aikaansaamiseksi. On tärkeää valita oikeat suuttimet, oikea sijoittelu ja oikea vesimäärä sekä pisarakoko prosessin vaiheen vaatimusten mukaan.  Lisähaasteena oli löytää täsmälleen oikea vesimäärä materiaalille, joka on arkaa liikakosteudelle. Tämän materiaalin kohdalla liikakosteus aiheuttaa ongelmia prosessissa sekä lopputuotteen laadussa.

Tässä vielä Skanskan Charlotta Larssonin ja Kjell Normanin kommentit:

“Projekti onnistui ja saavutimme asetetut kehitystavoitteet. Saavutetut säästöt ympäristövaikutusten lisäksi olivat positiivinen yllätys. Uusi järjestelmä on helppo asentaa, säätää, muokata tarpeen mukaiseksi tai siirtää muualle. Aiemmin kastelimme murskaimia puutarhaletkuilla ja vanhoilla suuttimilla vaihtelevin tuloksin. Nyt vedenkulutus puolittui, pölyäminen on hallinnassa ja emme tiedä kustannustehokkaampaa tapaa ratkaista pölynhallintatarpeita Skanskan murskaamoilla.”

Haluatko että otamme yhteyttä?

Otamme yhteyttä mahdollisimman pian!

Käyntiosoite:

+358 20 743 7110

Sähköposti:

info@hansa-engineering.fi

Se fler Cases

Yhteys