Jönköping Energi – Savukaasujen puhdistus ja kondensointi

Lähtötilanne

Clean Air Technologies sai toimeksiannon Jönköping Energi:ltä koskien uuden lämpövoimalan prosesseja. Tähän sisältyivät savukaasupesuri, savukaasujen kondensointi sekä  vedenpuhdistuslaitteet. Uusi voimala sijaitsee Torsvikissa, Jönköpingin läheisyydessä. Uusi voimala on monipolttoainelaitos, käyttäen polttoaineena biopolttoaineita kuten puuta, haketta, kuoriketta, sahajätettä sekä turvetta. Vuotuinen polttoaineen kulutus on noin 550 000 kuutiometriä. Suunniteltu laitoksen teho on n. 110 MW

Biopolttoaineiden poltosta aiheutuvat puhdistusta tarvivat prosessikaasut sisältävät mm. typen oksideja, häkää, rikkidioksidia ja nokea. Koska polttoaine on kosteaa, haihtuu palamisen aikana runsaasti vettä. Höyrystymiseen kulunut energia voidaan otttaa talteen kondensoimalla savukaasut prosessin loppupäässä. Tässä tapahtumassa muodostuu lauhdevettä, joka sisältää ammoniakkia, kiintopartikkeleja, raskasmetalleja ja klorideja. Nämä poistetaan puhdistamalla vesi useassa vaiheessa jonka jälkeen se voidaan ottaa osittain uudelleenkäyttöön prosessissa.

Toimitimme kaasupesurien osat Torsvikin monipolttoainevoimalaan Jönköpingissä

Saimme toimeksiannon Clean Air Technologiesilta toimittaa komponentit ja tehdä prosessilaskelmat järjestelmän osaprosesseihin:

  • Quenching /kaasunjäähdytys – Toimitimme suuttimet prosessikaasun jäähdyttämiseen
  • Savukaasujen kondensointi ja pesuri – Toimitimme täytekappaleet, joita käytetään kontaktipinnan kasvattamiseksi kaasun ja nesteen välillä sekä haihduttimissa ja pisaranerottimissa
  • Ammoniakinpoisto – Toimitimme täytekappaleet ja nesteenjakolaitteet
  • CO2-stripperi – Toimitimme täytekappaleet ja nesteenjakolaitteet
  • HCl- pesuri – Toimitimme pesurin puhdistamaan suolahappotankista vapautuvia höyryjä.Toimitus sisälsi myös suuttimet.

 

Haluatko että otamme yhteyttä?

Otamme yhteyttä mahdollisimman pian!

Käyntiosoite:

+358 20 743 7110

Sähköposti:

info@hansa-engineering.fi

Se fler Cases

Yhteys