Feralco Nordic – Suolahappopäästöjen vähentäminen

Vårt uppdrag

Feralco Nordics kärnverksamhet är att förse marknaden med oorganiska koagulanter för vattenrening. Vid deras anläggning i Sölvesborg produceras aluminium- och järnbaserade fällningssalter.

Vårt ursprungliga uppdrag var att ersätta droppavskiljaren i en skrubber för en lagringstank med saltsyra (HCl). Den befintliga droppavskiljaren gjorde det svårt för Feralco att uppnå utsläppsgränsvärdena för HCl.

Efter inspektion på plats i Sölvesborg diskuterades olika typer av lösningar. Feralco ställde också följande krav och önskemål:

  • öka effektiviteten på den befintliga skrubbern
  • NaOH fick inte tillsättas pga att skrubbern håller lagring av HCl

Den befintliga skrubbern innehöll fyllkroppar i form av bollar, vätskefördelning med hjälp av en dysa och en droppavskiljare (lameller) vid utloppet.

Hur vi hjälpte Feralco att klara gränsvärdena för sina HCl-utsläpp

För att kunna öka effektiviteten i skrubbern utan att tillsätta NaOH föreslog vi följande åtgärder:

  • byte av typ av fyllkroppar
  • byte av den befintliga droppavskiljaren beståendes av lameller, till en coalescer
  • byte av befintlig vätskefördelning baserat på en dysa, till en komplett vätskefördelare

Fördelarna med  ovanstående förändringar är att:

  • fyllkroppar med större yta per volymenhet bidrar till att öka kontakttiden mellan gas och vätska
  • coalescern möjliggör uppsamling av de små dropparna med saltsyra (HCl) som annars kan följa med gasflödet upp genom bädden
  • vätskefördelaren bidrar till att vätskan fördelas bättre och mer homogent över bädden

Resultatet av de olika förändringarna är att saltsyran i ventilationsgasen från tanken nu ligger väl under de gränsvärden som krävs.

Haluatko että otamme yhteyttä?

Otamme yhteyttä mahdollisimman pian!

Käyntiosoite:

+358 20 743 7110

Sähköposti:

info@hansa-engineering.fi

Se fler Cases

Yhteys