• Jäähdytyssovellukset

  • February 24, 2021
  • Spiraalisuutin – 30% pienempi pisarakoko kuin vastaavalla virtauksenohjaimeen perustuvalla suuttimella 

   Spiraalisuuttimen pisarakoko on selkeästi pienempi verrattaessa muihin keskisuuren- tai suuren virtausmäärän omaaviin suutintyyppeihin. Tämän vuoksi se soveltuu erinomaisesti erilaisiin kaasunjäähdytyssovelluksiin. 

   Yleisimpiä sovelluksia: 

   • Prosessikaasun jäähdytys ennen kaasupesuria tai suodatinyksikköä 
   • Polttoprosessien palokaasujen jäähdytys 
   • FGD (=Savukaasujen rikinpoisto) kaasujen jäähdytysjärjestelmät 
   • Hätäjäähdytysjärjestelmät 

   Teoriaa 

   Monissa prosesseissa kaasujen korkea lämpötila voi aiheuttaa vaurioita prosessikulussa oleville laitteille.Nopein ja helpoin tapa jäähdyttää kuumia kaasuja on ruiskutetun nesteen haihduttaminen. 

   Nesteen olomuodon muutos kuluttaa erittäin suuren määrän energiaa verrattuna suoraan pintakontaktiin perustuvaan jäähdyttämiseen. Tämä käytetty energia saadaan aikaan kuumasta kaasuvirrasta sen lämpötilaa laskemalla. 

   Haihtumiseen perustuvassa kaasunjäähdytyksessä vesi ruiskutetaan sumuna kuumaan kaasuvirtaukseen, joka on usein peräisin polttoprosessista. Vesi höyrystyy ja samalla jäähdyttää tehokkaasti koska vesi muuttaa olomuotoaan nesteestä kaasuksi. Kun suihkutettava vesi hajotetaan pieniksi pisaroiksi, on lämmölle altistuva pisaroiden pinta-ala suurempi aikaansaaden korkeamman haihtumissuhteen.  Tämä suhde on usein tärkeä laskennallinen arvo, koska kaasun lämpötila pitää monessa tapauksessa saada halutuksi ennen tiettyä prosessissa olevaa toimintoa. Haihtumissuhde on riippuvainen pisarakoosta, lämpötilaerosta sekä prosessiin liittyvistä aikamuuttujista. 

   TFXP Fullkon Bete Dysa

   Prosessikaasujen jäähdytysuuttimen valinta – tärkeitä huomioitavia seikkoja 

   • Prosessikaasun nimellis & tavoitelämpötila 
   • Kaasun koostumus mukaanlukien sen suhteellinen kosteus RH (relative humidity) 
   • Haihtumiselle käytettävissä oleva aika 
   • Saatavilla oleva ja tarvittava tilavuusvirtaus 
   • Paine-ero (∆P) 
    • ∆P = suuttimen syöttöpaine  prosessissa vallitseva paine suuttimen ulostulopuolella 
   • Tarvittava peittoalue  
    • Varmistettava kattava kontakti/peittoalue jäähdytettävän kaasuvirtauksen kanssa minimoiden mahdollinen seiniin osuminen 
   • Sopiva pisarakoko  
    • Saavutetaan täysi tai osittainen haihtuminen halutun lämpötilamuutoksen aikaansaamiseksi. 
   • Suuttimen valmistusmateriaali 
    • Jäähdytyssuuttimissa käytetään usein erikoismateriaaleja johtuen korkeasta lämpötilasta sekä korroosiota aiheuttavasta ympäristöstä. 

   Kokeneet asiantuntijamme auttavat kaikissa jäähdytysprosessiin liittyvissä kysymyksissä! 

Yhteys