Impact of droplet size on the spray process

Droppstorleken är ofta kritisk för en optimerad sprayprocess. Många processer, till exempel gaskylning och gasskrubbning, är beroende av att maximal total vätskeyta exponeras i gasströmmen. Vätskan behöver då fördelas i så små droppar som möjligt för att skapa ett optimerat resultat.