Tankrengöring

Optimerad tankrengöring är en viktig del av ett företags processeffektivitet. Vi levererar produkter och lösningar med fokus på tvättresultat, kortare tvättcykler och en optimering av vatten-, kemikalie- och energiförbrukning.

Flexibilitet, pålitlighet och enkelt att underhålla är också viktigt att ta i beaktning i det totala värdet av investeringen.

Vi jobbar mycket med att ta fram unika kundlösningar i de fall då standardlösningar inte gör jobbet. Fråga oss om referenser.

Kontakta oss för val av dysa, dimensionering, flödesberäkning, materialval, m. m.

Produkter

Downloads

Videos

Effektivisera er tankrengöring! Optimera tvättcykel och vätskeförbrukning. Spara energi.

För att kunna välja dysa för tankrengöring är det ett antal punkter som är viktiga att tänka på:

  • Tankens storlek och form ?
  • Ska hela eller endast delar av tanken tvättas? 360°, 180° upp eller ner, 270° upp eller ner?
  • Dysans placering?
  • Ska tanken endast sköljas eller behövs en mer kraftfull rengöring?
  • Hur lång tvättcykel önskas?
  • Vilken tvättvätska skall användas? Rent vatten? Smutsigt vatten med partiklar i? Annan blandning?
  • Tillgängligt tryck?
  • Vilket material är mest lämpligt? Korrosiv miljö? Temperatur vätska?
  • Annan utrustning i tanken att ta hänsyn till?
  • Andra krav. t ex ATEX-klassificering?

Kontakta oss för val av dysa, dimensionering, flödesberäkning, materialval, m m. Vi jobbar även mycket med att ta fram unika kundlösningar.

Tankrengöring HydroWhirl Orbitor
Kontakt