Lastbälgar Loading spouts dammbekämpning

Utlastningsbälgar

Teleskopiska utlastningsbälgar används vid bulklastning av torra produkter i pulver eller granulatform för att minimera spridningen av damm, minska svinn och öka säkerheten vi lastning.

Utlastningsbälgar är mycket effektiva för dammbekämpning vid lastning av tankbilar, vagnar, lastbilar, fartyg och vid lastning på deponier och upplag.

Fördelar

  • Effektiv dammbekämpning
  • Förbättrad arbetsmiljö och ökad säkerhet
  • Bättre miljö för omgivningen
  • Enkel att montera/installera och underhålla
  • Hög kvalitet och lång livslängd

Tillval

  • ATEX/Livsmedelsklassning
  • Anpassning för driftstemperaturer -40°C/+250°C

Broschyr Utlastningsbälgar

Ring eller mejla oss om du vill att vi ska titta på hur vi kan lösa era dammproblem!

Produkter

Downloads

Kontakt