H1 Högtryckssystem

H1 högtryckssystem från EmiControls är speciellt framtaget för dammbekämpning på industriella anläggningar och byggarbetsplatser både för inomhus- och utomhusbruk.

H1 är ett flexibelt, helautomatiserat dammbekämpningssystem, vilket är enkelt att installera och underhålla och som går att skräddarsy för olika applikationer.

Systemet genererar en fin dimma beståendes av en hög andel droppar med storleken 10 micron, vilka binder och bekämpar damm med partikelstorlek PM10 (10 micron) och mindre. Det är dessa partiklar som är särskilt farliga för de anställdas hälsa. Dammpartiklar med storlek mindre än PM10 kan orsaka lungsjukdomar när man andas in och partiklarna passerar ner i lungorna.

​Genom att omge hela dammkällan med en tät, fin vattendimma kan man effektivt dammbekämpa partiklar i hela storlektsintervallet 0,1 till 1 000 micron.

Ring eller mejla oss om du vill att vi ska titta på hur vi kan lösa era dammproblem!

Produkter

Downloads

EMIControls - Tekniskt världsledande inom dammbekämpning

EMIControls produkter riktar sig till de kunder vill ha ett avancerat, effektivt system av hög kvalitet, baserat på ett teknikinnehåll av världsklass.

EMIControls har idag patent på ett sprayhuvud som säkerställer

  • rätt mix av droppstorlekar för att binda maximal mängd damm i luften,
  • minimerar vindpåverkan, och
  • ger en optimal och jämn spridning över hela kastlängden.

EMIControls är del av TechnoAlpin, som idag står för mer än 90% av den globala marknaden av tillverkningen av snökanoner. TechnoAlpin startade 1990 och blev snabbt marknadsledare inom snötillverkning.

Snötillverkning är mycket tekniskt komplicerat och kräver även djup kunskap kring vattnets egenskaper i olika miljöer – temperatur, luftfuktighet, höjd, vind, m.m.

Med hjälp av sin starka FoU-avdelning och expertis började TechnoAlpin utveckla produkter inom dammbekämpningsområdet år 2008 och startade EMIControls år 2011. EMI Controls har utvecklats till att bli tekniskt världsledande inom dammbekämpning.

Dammbekämpning EMI Controls
Kontakt