DustFXD Dammbekämpning Hansa Engineering

DustFXD

DustFXD är ett vattenbaserat system för dammbekämpning vid fasta installationer.

DustFXD är ett kundanpassat system motsvarande DustFlex, men där kunden föredrar en fast installation. Val av dysa (spraybild, flöde och droppstorlek) görs beroende på vilken typ av damm och vilken typ av dammkälla man har. Rätt placering av systemet är också viktigt för få en så effektiv dammbekämpning som möjligt.

Fördelar med DustFXD

 • Kundanpassad lösning
 • Droppstorlek och flöde är justerbart
 • Kan köras på kommunalt vattentryck
 • Systemet kan dimensioneras så att man på vissa punkter bekämpar luftburet damm och på andra punkter väter material för att förhindra dammbildning längre fram i processen.

Exempel på användningsområden

 • Krossar och transportörer
 • Tippfickor
 • Dimridåer och vattenväggar
 • Bevattning och befuktning av underlag

Längst ner på denna sida kan du läsa om hur man dimensionerar ett effektivt system för dammbekämpning och vad man ska tänka på.

Ring eller mejla oss om du vill att vi ska titta på hur vi kan lösa era dammproblem!

Kontakta oss

Downloads

Hur dimensionerar man ett system för optimal dammbekämpning?

Ett system för dammbekämpning ska dimensioneras så att vattendimman från dysorna och dammet kan interagera optimalt. Det finns ett antal faktorer som vi tar hänsyn till för att få ett så effektivt system som möjligt:

 • Material eller punkt som ska dammbekämpas
 • Storlek dammpartikel
 • Dropparnas hastighet
 • Spraymönster
 • Sprayvinkel
 • Vattenförbrukning
 • Placering
 • Luftströmmar

I vissa applikationer vill man blöta produkten, medans man i andra applikationer endast vill binda dammet utan att väta en produkt eller ett område. Detta gör man med en fin vattendimma, vilket binder dammet.

Vi har ett flexibelt utbud av produkter som dimensioneras för just er applikation. Utrustningen är enkel att installera och vi erbjuder även montage och serviceavtal.

Ring eller mejla oss om du vill ha hjälp med dimensionering eller om du vill att vi ska göra ett platsbesök!

Dammbekämpning Hansa Engineering
Kontakt